Sağlık Turizmi Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar

Yazarlar

Saadet Karakuş (ed)

Özet

Sağlık turizmi sektörünün popüler hale gelmesindeki en önemli nokta arz ve talep dengesindeki ihtiyaçlara cevap vermesi buda sunulan hizmet çeşitliliklerinin artmasına sebep olmuştur. Türkiye’de sağlık turizmi diğer ülkelere nazaran gelecekte gelişmesi mümkün olan bir cevhere sahiptir. Sağlık turizmin son yıllarda zirvede oluşu ve yükselen trendi ile beraber öneminin artması, bu gerçeğe bağlıdır. Sağlık turizmi en yalın haliyle, kavramsal açıdan sağlığın korunması ya da iyileştirilmesine yönelik yapılan seyahat olarak adlandırılmaktadır.

Bölümler

 • Sağlık Turizmi İşletmeleri Yönetiminde Yönetim Organizasyon
  Saadet Karakuş
 • Sağlık Turizminde İnsan Kaynakları Yönetimi
  Canan Şeker, Fatma Kantaş Yılmaz
 • Küresel Sağlık Turizminin Ekonomik Değeri
  Haşim Çapar
 • Ekonomik Kalkınmanda Kadın Sağlığının Sağlık Turizmine Yansıması
  Rabia Akdoğan
 • Sağlık Turizminde Pazarlama Stratejileri
  Özlem Özaydın
 • Sağlık Turizminde Güncel Dijital Pazarlama Uygulamaları
  Mustafa Şehirli
 • Sağlık Turizminde Markalaşma
  Özden Güdük
 • Sağlık Turizminde Teknoloji Uygulamaları
  M. Fevzi Esen, Tutku Tuncalı Yaman
 • Sağlık Turizminde Kalite ve Akreditasyon
  Gülsen Koralay, Canan Cengiz
 • Sağlık Turizminde Sağlık Hakkı ve Etik Sorunlar
  Muzaffer Akdoğan
 • Yaşlı Sağlığı Turizmi
  Ümmügülsüm Aysan

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanan

16 Kasım 2023

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-399-412-9

Publication date (01)

2023