Toplumsal Arka Plan Üzerinde Beethoven'ın Müziği Örnek Yapıt İncelemeleriyle

Yazarlar

Bülent Yüksel

Özet

Bülent Yüksel'in \"Toplumsal Arka Plan Üzerinde Beethoven'ın Müziği: Örnek Yapıt İncelemeleriyle\" adlı kitabı, Ludwig van Beethoven'ın müziğini toplumsal arka plan üzerinden inceliyor. Yazar, Beethoven'ın yapıtlarının niteliksel yönleriyle birlikte, bestecinin hayatı ve kişiliğiyle de ilgileniyor. Kitap, Beethoven'ın müziğinin nasıl etkileyici olduğunu ve onun yapıtlarının müzisyenleri nasıl etkilediğini anlatıyor. Yazar, Beethoven'ın piyano sonatları, piyano konçertoları ve senfonileri gibi yapıtlarının yanı sıra, bestecinin hayatı ve müzik tarihindeki konumunu da ele alıyor. Kitap, Beethoven'ı anlamaya katkı sağlamayı hedefliyor ve müzik tarihindeki konumunu ve kişiliğini daha iyi anlamamıza yardımcı olmayı amaçlıyor. Yazar, kitapta yer alacak materyali seçerken zorluklarla karşılaşmış, çünkü Beethoven ile ilgili zaten zengin bir kaynakça bulunmaktadır. Ancak, yazarın amacı, Beethoven'ın müziğini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak bir perspektif sunmaktır.

Bülent Yüksel's book \"Beethoven's Music on the Societal Background: Case Study Analyses\" examines Ludwig van Beethoven's music through the lens of societal background. The author delves into the qualitative aspects of Beethoven's works, as well as his life and personality. The book explains how Beethoven's music is impactful and how his compositions have influenced musicians. In addition to discussing Beethoven's works such as piano sonatas, piano concertos, and symphonies, the author also explores the composer's life and his position in music history. The aim of the book is to contribute to a better understanding of Beethoven and his music, helping us grasp his position and personality in music history. The author faced challenges in selecting the material for the book, as there is already a rich bibliography on Beethoven. However, the author's intention is to provide a perspective that will aid in a better understanding of Beethoven's music.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Gelecek

27 Ekim 2023

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-399-414-3

Publication date (01)

2023