Güncel Genel Cerrahi Çalışmaları V

Yazarlar

Ömer Alabaz (ed)

Özet

Akademisyen Yayınevi yöneticileri, yaklaşık 30 yıllık yayın tecrübesini, kendi tüzel kişiliklerine aktararak uzun zamandan beri, ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir. Anılan süre içinde, başta sağlık ve sosyal bilimler, kültürel ve sanatsal konular dahil 2700’ü aşkın kitabı yayımlamanın gururu içindedir. Uluslararası yayınevi olmanın alt yapısını tamamlayan Akademisyen, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmanın yanında, küresel bir marka yaratmanın peşindedir.

Bölümler

 • Akut Divertikülitde Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
  İlke Aktuğ Buzkan, Muhammet Burak Kamburoğlu
 • Alt ve Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları
  Çağhan Pekşen
 • Bulunamayan Paratiroid Adenomlarında Radyolojik Görüntüleme ve Cerrahi Yaklaşım
  Banu Yiğit, Bülent Çitgez
 • İmmünohistokimyasal, Genetik ve Enflamatuar Göstergelerin Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Prognozu Değerlendirmeye Etkisi
  Mehmet Fatih Ekici, Muhammed Alperen Taş
 • İnsizyonel Herni
  Betül Keskinkılıç Yağız
 • Karaciğer Nakli Sonrası Akut Antikor Aracılı Rejeksiyon: Tanı ve Tedavi
  Bora Barut
 • İrritabl Bağırsak Sendromu ve Tedavi Yöntemleri
  Cihangir Açık, İlayda Açık
 • Laparoskopik Kasık Fıtığı Tamirinde Transabdominal Preperitoneal (TAPP) Yaklaşım
  Süleyman Çağlar Ertekin
 • Minimal İnvaziv Kolorektal Cerrahide Doğal Delik Spesmen Çıkarımı
  Yasin Dalda
 • Olgularla Göğüs Cerrahisi Acilleri
  Melike Ülker
 • Paratiroid Allotransplantasyonu
  Yasin Dalda
 • Safra Taşı İleusu
  Muhammed Alperen Taş, Ali Cihat Yıldırım
 • Yaşlı Hastalarda Laparaskopik Apendektomi Güvenli Bir Yöntem Midir?
  Bora Barut
 • Yetişkin Kadınlarda Kronik Pelvik Ağrı
  İlke Aktuğ Buzkan, Dicle Buzkan
 • Hepatosellüler Karsinom; Görüntüleme Bulguları, Lı-Rads ve Evreleme
  Aylin Altan Kuş

İndir

Gelecek

9 November 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-399-417-4

Publication date (01)

2023