Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma ve İncelemeler V

Yazarlar

Neslihan Coşkun Karadağ (ed)
Abdullah Balcıoğulları (ed)

Özet

Akademisyen Yayınevi yöneticileri, yaklaşık 30 yıllık yayın tecrübesini, kendi tüzel kişiliklerine aktararak uzun zamandan beri, ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir. Anılan süre içinde, başta sağlık ve sosyal bilimler, kültürel ve sanatsal konular dahil 2700’ü aşkın kitabı yayımlamanın gururu içindedir. Uluslararası yayınevi olmanın alt yapısını tamamlayan Akademisyen, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmanın yanında, küresel bir marka yaratmanın peşindedir.

Bölümler

 • Afet Yönetimi ve Kriz İletişimi Bağlamında Kahramanmaraş Depremi ve Afad’ın Twitter Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme
  Ömer Faruk Özgür
 • Kamu Diplomasisi Bağlamında Veriye Dayalı Diplomasi Üzerine Bir İnceleme
  Esra Selvan
 • Dosyalama ve Sınıflama Sistemlerinin Gelişim Seyri
  Okan Koç
 • Tarih Öncesi Savaş ve Çatışmanın Arkeolojik ve Antropolojik Yansımaları
  Metin Dora
 • İkna ve Reklam
  Yeliz Yapıcıoğlu Ayaz
 • Türkiye’de Koruyucu Aile Hizmetinin Gelişimi
  Hüsamettin Çetin, Kübra Arslan
 • Kayıtdışılıkla Mücadelede Sahte Belge Üzerine Bir Değerlendirme
  Rıfat Yaşa
 • Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Türkiye’deki Sosyal Devlet Anlayışının Değişimi Bağlamında Değerlendirilmesi
  Hatice Kantar
 • 1927 Adana Ticaret Rehberi’ne Göre Adana’da Ekonomik Hayat
  Aslı Emine Çomu
 • Tarımın Devrimi Hsg: Türk Mühendislik Tarihinde İlk Yerli Traktör Üretme Teşebbüsü ve Bilim Tarihimizdeki Önemi
  Recep Külcü
 • A. Adler’in Bireysel Psikoloji Kuramı Bağlamında A. Kuprin’in Düello’sunun Kahramanı Romaşov
  Nazan Coşkun
 • Uluslararası Koruma Statüsüne Sahip Kişiler İçin Sağlık Politikaları: Türkiye Örneği
  Yunus Kara, Filiz Er
 • Vergi Alacaklarını Güvence Altına Alma Yöntemlerinin Tahakkuk Tahsilat Açısından Değerlendirilmesi
  Anıl Traş
 • Örgütsel Alanda Ekofeminizm ve Ulusal Literatürdeki Yeri
  Ekin Akdeniz
 • Diyalojik İletişim Bağlamında Sol/Sosyalist Söylem ve Din İlişkisi: Türkiye’nin Birikimi
  Can Cengiz
 • Devlet Olgusuna Fenomenolojik, Arkeolojik, Kronolojik ve Karşılaştırmalı Bir Bakış
  Abdülkadir Özdemir
 • Televizyon Dünyası ve Çocuk İlişkisi: Dizilerde Çocuk Temsilleri
  Seda Sünbül Olgundeniz
 • Dijitalleşen İletişim ve İtibar: Akaryakıt Sektörü Markalarının Web Siteleri Üzerine Betimsel Bir Analiz
  Esra Büdün Aydın
 • İletişim Biliminin ve Sağlık İletişiminin Disiplinlerarası Etkileşimi Bağlamında İletişim Eğitiminde Sağlık İletişimi Eğitiminin Yeri ve Önemi
  Gülnur Kaplan Esen
 • Sağlıkta Reklam Uygulamalarına Eleştirel Bakış ve Bir Alan Araştırması
  Levent İncedere

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanan

22 Kasım 2023

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-399-391-7

Publication date (01)

2023