Vokal Mekanizma

Özet

Vokal Mekanizma kitabı ses ve konuşmanın oluşumunda rol alan temel sistemleri tüm unsurları ile ele alan bir yayındır. Bu
yönüyle özellikle bu konuda eğitim alan Dil ve Konuşma Terapisi öğrencilerine fayda sağlayacağı düşünülmüş ve hedeflenmiştir.
Toplam dört bölümden oluşan bu kitabın bölümleri ses üretiminde rol alan temel sistemler olan solunum, fonasyon, rezonans
ve artikülasyonu anlatmaktadır. Ses ve konuşma bozuklukları kapsam dışında bırakılmıştır.

İndir

Gelecek

14 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7409-75-9

Publication date (01)

2021