Mesane Tümörleri

Yazarlar

Büşra Yaprak Bayrak (ed)

Özet

Ülkemizde Türkçe olarak güncel kaynak kitap eksikliği şüphe götürmez bir gerçektir. Bu açığı bir nebze olsun doldurabilmek amacı ile yola çıktık. Bilginin hızla arttığı çağımızda bu tür eserlerin hızla güncellenmesinin gerekliliği kaçınılmazdır. Elinizdeki bu kaynak kitapta mesane tümörlerinin etiyolojisi, radyolojisi, tipleri, makroskopik ve mikroskopik bulguları 22 bölümde detaylı olarak ele alınmıştır.

Bölümler

 • Mesanenin Embriyoloji, Anatomi ve Histolojisi
  Büşra Yaprak Bayrak, Aziz Hakkı Civriz
 • Mesane Tümörlerinin Genel Özellikleri
  Mehmet Esat Kösem, Kerem Teke
 • Mesane Tümörlerinde Radyolojik Değerlendirme
  İsa Çam
 • Mesane Tümörlerinin Sınıflandırılması
  Gülşah Şafak Örkan
 • Mesane Materyallerinde Makroskopik Değerlendirme ve Raporlama
  Melike Ordu, Serdal Sadet Özcan
 • Ürotelyal Papillom ve İnverted Ürotelyal Papillom
  Taha Cumhan Şavlı, Tuğçe Bölme Şavlı
 • Ürotelyal Displazi
  Naile Kökbudak
 • Malignite Potansiyeli Belirsiz Ürotelyal Proliferasyon
  Nazlı Türk
 • Düşük Malignite Potansiyelli Papiller Ürotelyal Neoplazi
  Gülşah Şafak Örkan
 • Non-İnvaziv Papiller Ürotelyal Karsinom
  Sercan Şimşek, Abdulkadir Yasir Bahar
 • İnvaziv Ürotelyal Karsinom
  Pelin Yıldız
 • Mesane Ürotelyal Karsinom Varyantları
  Oğuzhan Okcu, Buket Bambul Sığırcı
 • Mesanenin Skuamöz Hücreli Neoplazileri
  Gülsüm Şeyma Yalçın
 • Mesanenin Nöroendokrin Tümörleri
  Ganime Çoban
 • Villöz Adenom ve Mesane Adenokarsinomu
  Gülsün Gülten
 • Urakus Karsinomları
  Fatoş Tekelioğlu
 • Mesane Divertikülünden Kaynaklanan Epitelyal Tümörler
  Şeyhmus Kaya
 • Mesanenin Benign Mezenkimal Tümörleri
  Seda Duman Öztürk
 • Mesanenin Malign Mezenkimal Tümörleri
  Seher Darakçı
 • Mesanenin Melanositik Lezyonları
  Aslıhan Alpaslan Duman
 • Mesanenin Hematopoetik ve Lenfoid Tümörleri
  Çiğdem Öztürk
 • Mesaneye Metastaz Yapan Tümörler
  Gülname Fındık Güvendi

İndir

Yayınlanan

3 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7354-09-7

Publication date (01)

2021