Milliyet Gazetesi Güncesiyle Serbest Cumhuriyet Fırkası

Yazarlar

Fadime Tosik Dinç

Özet

Bu kitap, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kısa ömürlü ancak etkili bir siyasi hareket olduğu dönemi, Milliyet Gazetesi'nin günceleri üzerinden ele almaktadır. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Türkiye'de cumhuriyet rejiminin yerleştirilme çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün arzusuyla kurulmuştur. Fırka, Cumhuriyet Halk Fırkası ile uyumlu çalışması öngörülen bir harekettir. Ancak, iktidar partisi ve destekçisi basın organları tarafından ağır baskılara maruz kalmış ve eleştirilere hedef olmuştur. Bu baskılar sonucunda, parti lideri Fethi Bey'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile karşı karşıya gelme endişesiyle parti feshedilmiştir. Bu kitap, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın siyasi yaşamının kısa süresi boyunca yaşanan gelişmeleri ve etkilerini Milliyet Gazetesi'nin günceleri üzerinden okuyucuya sunmaktadır.

This book examines the period when the Free Republic Party was a short-lived but influential political movement, through the diaries of Milliyet Newspaper. The Free Republic Party was established at a time when efforts to establish the republican regime in Turkey were intensifying, at the request of President Mustafa Kemal Atatürk. The party was intended to work in harmony with the Republican People's Party. However, it faced heavy pressures and criticism from the ruling party and its supportive media outlets. As a result of these pressures, the party was dissolved due to the leader Fethi Bey's concerns about confronting Mustafa Kemal Atatürk. This book presents the developments and impacts of the Free Republic Party's political life during its short duration through the diaries of Milliyet Newspaper.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Gelecek

27 Ekim 2023

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-399-347-4

Publication date (01)

2023