Katılım Bankacılığı ve Katılma Hesaplarının İşleyişi

Yazarlar

Emre Ünal

Özet

Genel olarak faizden ve faizli bankaların çalışma şartlarından uzak durmak isteyen mevduat sahiplerinin varlıklarını değerlendirebilme veya saklama amacıyla ellerinde bulunan mevduatlarının sisteme dahil etmeleri için İslam Kalkınma Bankası’nın temelleri 1975 yılında atılmış olup ilk faizsiz banka olarak öncülük etmiştir. Ülkemizde 1983 yılından itibaren özel finans kurumları aracılıyla bankacılık işlemleri hakkında faizin olmadığı için faiz yerine kar-zarar ortaklığını esas alan, faizsiz kalemler ile bankacılık işlemleri yapan kuruluşlardır. Günümüzde bankacılık sisteminin faiz üzerine kurulduğu bilinmesine rağmen gerçekte de tüm bankalar faizden mi geçinmektedir?
Katılım Bankacılığının doğuşuyla, konveksiyonel bankalardan ayrılışının yarattığı faizsiz sistem hakkıyla işletiliyor mu? Yoksa kulağı tersten tutmak tabiriyle düşünülen kolay yol varken daha zor ve uzun yollar kullanarak işleri kılıfına mı uyduruluyor. Bu çalışma da sektör açısından katılım bankacılığının önemi, faizsiz sistemin temel prensipleri, çalışma koşulları, fon toplama ve fon kullandırma yöntemleriyle nasıl yapıldığı, katılma hesaplarının işleyişi, ne tür katılma hesaplarının ülkemizde bilindiği, genel hatlarıyla faizsiz bankacılık ve mevduat bankaları ile karşılaştırmalı analizi değerlendirilmiştir. Son bölümde ise katılma hesaplarının hukuki sözleşmeleri güncel olarak ele alınmıştır.

İndir

Gelecek

13 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7707-13-8

Publication date (01)

2020