Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış - VII

Yazarlar

Abdullah Aydın (ed)
Alev Doğan (ed)

Özet

-

Bölümler

 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulardaki Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
  Seda Okumuş
 • Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi
  Seyhan Dedeler, Ali Yiğit Kutluca
 • Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
  Merve Konca, Abdullah Aydın
 • 7. Sınıf Öğrencilerinin Sahip Oldukları Öz-Düzenleme Durumlarının Fen Akademik Başarılarına Olan Etkisinin Araştırılması
  Alev Doğan, Elif Öznur Tokgöz
 • Formasyon Eğitiminde Uygulama Temelli İşlenen Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Ezgi Güven Yıldırım, Ayşe Nesibe Önder, İsmail Önder
 • Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri ile STEM'e Yönelik Yeterlik ve Tutumlarının Belirlenmesi
  Sibel Kebeli, Sevcan Candan Helvacı
 • Fen Eğitiminde Mühendislik Tasarım Temelli Robotik Kodlama Uygulaması: Enerji Tasarrufu Örneği
  Gökhan Güven, Nevin Kozcu Çakır, Suna Karlıdağ
 • Öğretmen Adaylarının İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pelin Tuzlak, Kübra Aydemir, Ali Gül
 • Öğretmen Adaylarının Arazi Gezilerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
  Ali Gül, Tutku Karanfilci, Nurcan Uzel
 • Ortaokul Öğrencilerinin Hücre ve Bölünmeler Ünitesine Yönelik Akademik Başarı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Çınar Kılıç, Sönmez Girgin

İndir

Gelecek

26 April 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-399-174-6

Publication date (01)

2022