Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış - VII

Yazarlar

Abdullah Aydın (ed)
Alev Doğan (ed)

Özet

-

Bölümler

 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulardaki Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
  Seda Okumuş
 • Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi
  Seyhan Dedeler, Ali Yiğit Kutluca
 • Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
  Merve Konca, Abdullah Aydın
 • 7. Sınıf Öğrencilerinin Sahip Oldukları Öz-Düzenleme Durumlarının Fen Akademik Başarılarına Olan Etkisinin Araştırılması
  Alev Doğan, Elif Öznur Tokgöz
 • Formasyon Eğitiminde Uygulama Temelli İşlenen Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Ezgi Güven Yıldırım, Ayşe Nesibe Önder, İsmail Önder
 • Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri ile STEM'e Yönelik Yeterlik ve Tutumlarının Belirlenmesi
  Sibel Kebeli, Sevcan Candan Helvacı
 • Fen Eğitiminde Mühendislik Tasarım Temelli Robotik Kodlama Uygulaması: Enerji Tasarrufu Örneği
  Gökhan Güven, Nevin Kozcu Çakır, Suna Karlıdağ
 • Öğretmen Adaylarının İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pelin Tuzlak, Kübra Aydemir, Ali Gül
 • Öğretmen Adaylarının Arazi Gezilerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
  Ali Gül, Tutku Karanfilci, Nurcan Uzel
 • Ortaokul Öğrencilerinin Hücre ve Bölünmeler Ünitesine Yönelik Akademik Başarı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Çınar Kılıç, Sönmez Girgin

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Gelecek

26 Nisan 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-399-174-6

Publication date (01)

2022