Konvansiyonel Akciğer Radyolojisi

Özet

Konvansiyonel akciğer grafisi, tüm branşlardan hekimlerin akciğer hastalıklarının tanısında kullandıkları önemli bir araçtır. Akciğerin üç boyutlu görüntülenmesine olanak tanıyan bilgisayarlı tomografi gibi kesitsel yöntemlerin yıllar içerisinde daha kolay ulaşılabilir hale gelmesine rağmen konvansiyonel akciğer grafisi, daha az radyasyon içermesi, kolay ulaşılır olması, daha az maliyete neden olması nedeniyle göğüs hastalıklarının tansında ilk tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Bu kitap, akciğer grafisinin değerlendirilmesinde kullanılacak temel bilgileri verebilmeyi, akciğer grafisinde patoloji oluşturan hastalıklardan genel olarak bahsedebilmeyi ve patolojik radyolojik bulguları, olgu örnekleri ile kolay anlaşılabilir hale getirmeyi amaçlayarak yazılmıştır. Konvansiyonel akciğer radyolojisi hakkında bilgisini arttırmak isteyen tüm meslektaşlarıma faydalı olmasını dilerim.

İndir

Gelecek

13 April 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-399-164-7

Publication date (01)

2023