Pediatrik Girişimsel Radyoloji

Yazarlar

Gülşah Bayram Ilıkan (ed)

Özet

Kitapta bölgesel anatomi, vaskuler ve non-vaskuler girişimsel işlemler anlatılmıştır. Ana hatlar ve olgu örnekleriyle; hastaların işlem öncesi değerlendirilmesi, hazırlanması, anestezi planı, işlemlerin gerektirdiği alt yapı ve malzemeler, işlem endikasyon ve kontrendikasyonları, komplikasyonları ve bu komplikasyonların en az hasar ile ortadan kaldırılmasına yönelik adımlar anlatılmaya çalışılmıştır.

Bölümler

 • Pediatrik Girişimsel Radyolojiye Genel Bakış
  Çağrı Erdim
 • Girişimsel İşlemler Öncesi Hasta Değerlendirme
  Ezel Yaltırık Bilgin
 • Girişimsel İşlem Öncesi Görüntüleme Teknikleri
  Sıla Özgürgün Cankaya
 • Pediatrik Girişimsel Radyolojide Anestezi
  Feryal Kocamaz Akcay
 • Baş ve Boyun Vasküler Anatomisi.
  Mehmet Turmak
 • Baş-Boyun Vasküler Anomalileri
  Hüseyin Gökhan Yavaş, Muhammed Alpaslan
 • Serebral Anjiyografi Teknik ve Uygulamalar
  Velihan Çayhan
 • Serebral Endovasküler Tedaviler
  Bige Sayın
 • Karotis Ve Vertebral Arter Girişimleri
  Emre Alp
 • Baş Boyun Vasküler Tümörler
  Ali Dablan
 • Spinal Vasküler Anatomi ve Varyasyonlar
  Hamza Özer
 • Pediatrik Spinal Endovasküler Girişimler
  Bige Sayın
 • Periferik Arteriyel Anatomi
  Betül Akdal Dölek
 • Pediatrik Anjıiografiye Genel Bakış
  Husam Vehbi
 • Pulmoner Vasküler Malformasyonlar
  Mehtap Oktay
 • Pulmoner Arter Girişimleri
  Mehmet Cingöz
 • Torasik Aorta Girişimsel İşlemleri
  Gökçe Kaş, İbrahim Ece
 • Abdominal Aorta ve Pelvik Arter Girişimleri
  Erbil Arık, Gürkan Danışan
 • Renal Arter Girişimleri
  Muhammet Kürşat Şimşek, İsmail Dilek
 • Üst Ekstremite Arteriyel Girişimleri
  Hülya Çetin Tunçez
 • Alt Ekstremite Arteriyel Girişimleri
  Ahmet Bayrak
 • İntravasküler Yabancı Cisim Çıkarılması
  Muhammet Kürşat Şimşek, İsmail Dilek
 • Periferik Venöz Anatomi
  Seçil Gündoğdu
 • Pediyatrik Venografi’ye Genel Bakış
  Sevgi Demiröz Taşolar
 • Periferik Vasküler Malformasyonlar
  Mehmet Turmak, Muhammed Tekinhatun
 • Pediatrik Santral Venöz Girişimler
  Çağrı Damar
 • Boyun ve Üst Ekstremite Venöz Girişimleri
  Merve Horoz Dönmez
 • Lenfanjiografi ve Duktus Torasikus Embolizasyonu
  Samet Genez
 • Portal ve Hepatik Venöz Girişimler, Konjenital Portosistemik Şant Tanı ve Tedavisi
  Ahmet Bayrak
 • Görüntüleme Eşliğinde Perkütan Biyopsiler
  Emre Alp
 • Plevral Efüzyon ve Ampiyem Tedavisi
  Betül Akdal Dölek
 • Perkütan Apse ve Sıvı Drenajları
  Mustafa Reşorlu, Fırathan Sarıaltın
 • Perkütan Kist Hidatik Tedavisi
  Gülsüm Kübra Bahadır
 • Perkütan Gastrointestinal Girişimler
  Gülsüm Kübra Bahadır
 • Perkütan Biliyer Girişimler
  Mahmut Demirci
 • Perkütan Üriner Sistem Girişimleri
  Mustafa Yıldırım, Hakan Artaş, Ahmet Kürşad Poyraz
 • Çocuklarda Perkütan Basit Renal Kist Tedavisi ve Perkütan Nefrolitotomi
  Gülşah Bayram Ilıkan
 • Görüntüleme Eşliğinde Meme Girişimleri
  Seçil Gündoğdu
 • Pediatrik Kas İskelet Sistemi Girişimsel İşlemleri
  Kadir Han Alver
 • Görüntüleme Eşliğinde Tümör Ablasyonu Temel Prensipleri
  Uğur Kesimal
 • Retinoblastomda İntraarteriyel Kemoterapi
  Uğur Kesimal, Bedia Kesimal

İndir

Gelecek

25 April 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-399-137-1

Publication date (01)

2023