Pediatrik Girişimsel Radyoloji

Yazarlar

Gülşah Bayram Ilıkan (ed)

Özet

Pediatrik Girişimsel Radyolojiye Genel Bakış

Çağrı ERDİM

 

Girişimsel İşlemler Öncesi Hasta Değerlendirme

Ezel YALTIRIK BİLGİN

 

Girişimsel İşlem Öncesi Görüntüleme Teknikleri

Sıla ÖZGÜRGÜN CANKAYA

 

Pediatrik Girişimsel Radyolojide Anestezi

Feryal KORKMAZ AKÇAY

 

Baş ve Boyun Vasküler Anatomisi

Mehmet TURMAK

 

Baş-Boyun Vasküler Anomalileri

Hüseyin Gökhan YAVAŞ

Muhammed ALPASLAN

 

Serebral Anjiyografi Teknik ve Uygulamalar

Velihan ÇAYHAN

 

Serebral Endovasküler Tedaviler

Bige SAYIN

 

Karotis Ve Vertebral Arter Girişimleri

Emre ALP

 

Baş Boyun Vasküler Tümörler

Ali DABLAN

 

Spinal Vasküler Anatomi ve Varyasyonlar

Hamza ÖZER

 

Pediatrik Spinal Endovasküler Girişimler

Bige SAYIN

 

Periferik Arteriyel Anatomi

Betül AKDAL DÖLEK

 

Pediatrik Anjıiografiye Genel Bakış

Husam VEHBİ

 

Pulmoner Vasküler Malformasyonlar

Mehtap OKTAY

 

Pulmoner Arter Girişimleri

Mehmet CİNGÖZ

 

Torasik Aorta Girişimsel İşlemleri

Gökçe KAŞ

İbrahim ECE

 

Abdominal Aorta ve Pelvik Arter Girişimleri

Erbil ARIK

Gürkan DANIŞAN

 

Renal Arter Girişimleri

Muhammet Kürşat ŞİMŞEK

İsmail DİLEK

 

Üst Ekstremite Arteriyel Girişimleri

Hülya ÇETİN TUNÇEZ

 

Alt Ekstremite Arteriyel Girişimleri

Ahmet BAYRAK

 

İntravasküler Yabancı Cisim Çıkarılması

İsmail DİLEK

Muhammet Kürşat ŞİMŞEK

 

Periferik Venöz Anatomi

Seçil GÜNDOĞDU

 

Pediyatrik Venografi’ye Genel Bakış

Sevgi DEMİRÖZ TAŞOLAR

 

Periferik Vasküler Malformasyonlar

Mehmet TURMAK

Muhammed TEKİNHATUN

 

Pediatrik Santral Venöz Girişimler

Çağrı DAMAR

 

Boyun ve Üst Ekstremite Venöz Girişimleri

Merve HOROZ DÖNMEZ

 

Lenfanjiografi ve Duktus Torasikus Embolizasyonu

Samet GENEZ

 

Portal ve Hepatik Venöz Girişimler, Konjenital Portosistemik Şant Tanı ve Tedavisi

Ahmet BAYRAK

 

Görüntüleme Eşliğinde Perkütan Biyopsiler

Emre ALP

 

Plevral Efüzyon ve Ampiyem Tedavisi

Betül AKDAL DÖLEK

 

Perkütan Apse ve Sıvı Drenajları

Mustafa REŞORLU

Fırathan SARIALTIN

 

Perkütan Kist Hidatik Tedavisi

Gülsüm Kübra BAHADIR

 

Perkütan Gastrointestinal Girişimler

Gülsüm Kübra BAHADIR

 

Perkütan Biliyer Girişimler

Mahmut DEMİRCİ

 

Perkütan Üriner Sistem Girişimleri

Mustafa YILDIRIM

Hakan ARTAŞ

Ahmet Kürşad POYRAZ

 

Çocuklarda Perkütan Basit Renal Kist Tedavisi ve Perkütan Nefrolitotomi

Gülşah BAYRAM ILIKAN

 

Görüntüleme Eşliğinde Meme Girişimleri

Seçil GÜNDOĞDU

 

Pediatrik Kas İskelet Sistemi Girişimsel İşlemleri

Kadir Han ALVER

 

Görüntüleme Eşliğinde Tümör Ablasyonu

Temel Prensipleri

Uğur KESİMAL

 

Retinoblastomda İntraarteriyel Kemoterapi

Bedia KESİMAL

Uğur KESİMAL

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Gelecek

25 Nisan 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-399-137-1

Publication date (01)

2023