Necmettin Erbakan’ın Eğitim Anlayışı

Yazarlar

Ekrem Zahid Boyraz

Özet

Millî Görüş Hareketi’nin bireyde ve toplumda eğitim yoluyla neleri değiştirmek istediği akademik düzlemde henüz cevaplanmamış bir konudur. Böyle önemli bir siyasal ve toplumsal organizasyonun eğitim adına söylemleri, bireyde ve toplumda eğitim adına yapmak istediklerini akademik düzlemde çalışmak öneme haizdir. Bu yüzden toplum ve birey için büyük önem arz eden “eğitim” kavramının Millî Görüş Hareketi ve Hareketin lideri Necmettin Erbakan’da olan karşılığının akademik düzeyde çalışılması gerektiği kanaatine varılmış ve önemli bir boşluğu dolduracağını düşünerek böyle bir çalışma gerekli görülmüştür. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde Osmanlı’dan Cumhuriyete kültür-medeniyet ve eğitim eksenli değişim ve dönüşüm aşamaları ele alınmıştır. Ayrıca Millî Görüş Hareketini ortaya çıkaran dinamiklerin siyasal, sosyal ve eğitim alanında beklentilerine değinilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanan

15 Mart 2023

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-605-258-431-6

Publication date (01)

2019