Muhasebe ve Denetimde Etik Örnek Olaylarla Etik Farkındalık

Yazarlar

Özet

Teknolojik gelişmeler ve yeni muhasebe sistemleri, geleneksel muhasebenin öğretilerini başka bir boyuta taşımıştır. Dijital muhasebe, finansal olmayan raporlama, sürdürülebilirlik raporlaması gibi gelişmeler ise geleceğin muhasebesini inşa etmektedir. Dolayısı ile genç muhasebeci adayları istihdam edildiklerinde ya da kendi girişimlerini kurduklarında birçok zorlukla olduğu gibi ahlâki zorluklarla da karşı karşıya kalmaktadır. Bu zorluklardan etik ile ilgili olanlar hakkında 2016 yılından itibaren ön lisanstan lisansüstü programlara kadar muhasebe meslek etiği dersleri vermeye başladım. Altı yıl boyunca hem okudum öğrendim hem de öğrenebildiklerimi anlatmaya gayret ettim. Bu kitap okumaya erişebildiğim kitaplar, makaleler, tezler, tartışma metinleri, öğrenci ödevleri ve derslerdeki tartışmaların bir eseri olarak ortaya çıkmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanan

17 Mart 2023

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: pdf

pdf

ISBN-13 (15)

978-625-399-080-0

Publication date (01)

2023