Fistülün Rehber Kitabı

Yazarlar

Okan Murat Aktürk (ed)
Ahmet Kocakuşak (ed)

Özet

Haseki Hürrem Sultan için Kanuni Sultan Süleyman tarafından 464 yıl önce Mimar Sinan’a yaptırılarak hizmete giren Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ülkenin aynı adı halen taşıyan en eski sağlık ve bilim kurumudur. Aksaray semtinde antik Bizans limanının tarihi eklenti binaları, hamamları ve sütunları üzerinde konumlanmış olan Avratpazarı mevkiinde özünde kervansaray tarzı dizilen binaları ve iç bahçesi ile yüzyıllarca hem sağlığa hizmet etmiş, hem de asistanlık eğitimi de verdiğinden tanınmışlığını dünya çapına taşımıştır. Literatür taramalarında Haseki kliniklerinin bilimsel çalışmalarının geçmişte ve bugün de yoğun olduğu görülmektedir. Hastanemiz, 2019 tarihinde eski binanın aslına uygun şekilde tekrar iç bahçeli olarak yapılması amacı ile geçici olarak Sultangazi ilçesindeki ek kampüsüne taşınmıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin afiliye eğitim ve araştırma hastanesi olarak güçlü akademik kadroları ile kliniklerde çalışan doktorların geçmişten aldıkları bayrağı günümüze ve geleceğe taşımak amacı ile bilimsel yayınlarının yanısıra bu tür kitaplarının da basılıyor olması gurur vericidir.

Bölümler

 • Fistülün Tarihçesi
  Ahmet Kocakuşak, Hogir Aslan
 • Fistülün Histopatolojisi
  Songül Peltek Özer
 • Oral Kavite ve Dental Fistüller
  Gizem Altundal
 • Brankiyal Yarık Fistülleri
  Kamil Şahin
 • Trakeoözofageal Fistüller
  Fatma Saraç
 • Bronkoplevral Fistüller
  Melike Elif Teker Açıkel
 • Aortoenterik Fistüller
  Mehmet Bayrak
 • Arteriovenöz Fistüller
  Melike Elif Teker Açıkel
 • Meme Apsesi ve Fistülleri
  Ömer Güngörür
 • Gastrokolik Fistüller
  Yunus Anacur
 • Gastroenterik İnce Bağırsak Fistülleri ve Gastrobiliyer Fistüller
  Orçun Alpay
 • Kolesistoenterik Fistüller
  Ömer Faruk Kandaz, Meliha Atay
 • Primer Biliyer Fistüller
  Anıl Orhan
 • Sekonder Biliyer Fistüller
  Okan Murat Aktürk, Adnan Hut
 • Pankreatikokütanöz Fistüller
  Alp Ömer Cantürk
 • Pankreatik Psödokistlerin Etiyolojisi ve Tedavisinde Fistül
  Oğuzhan Taş
 • Pankreatikokolonik Fistüller
  Mikail Çakır
 • Enteroenterik Fistüller
  Leyla Zeynep Tigrel
 • Enterokolonik Fistüller
  Akın Ünal, Turgay Yıldız
 • Enteroatmosferik Fistüller
  Alp Ömer Cantürk
 • Enteroatmosferik Fistüllerin Medikal Tedavisi
  Sena Çağla Özden
 • Crohn Fistülleri
  Bahri Özer
 • Divertikül Kökenli Fistüller
  Zeynep Deniz Şahin
 • Kolon Fistülleri
  Murat Keğin
 • Kolovajinal ve Rektovajinal Fistüller
  Turgay Yıldız, Doğan Yıldırım
 • Anorektal Fistüller
  Mustafa Ertuğrul Yurtteri
 • Üroenterik Fistüller
  Onur Küçüktopçu, Mehmet Fatih Akbulut
 • Genitoüriner Fistüller
  Ali Ayrancı, Akif Erbin
 • Gastrointestinal Sistemin İyatrojenik Fistülleri
  Adem Şentürk
 • Fistül Komplikasyonları
  Rıdvan Gökay
 • Vaka Takdimi Değerinde Nadir Fistüllerin Literatür Taraması
  Ahmet Kocakuşak, Hogir Aslan
 • Fistül Görüntülemede Genel Yaklaşım, Fistülografi
  Sevim Özdemir
 • Primer ve Sekonder Biliyer Fistüllerde Tomografinin Kullanımı
  Begüm Demirler Şimşir
 • Perianal Fistülde MR
  Neşe Uçar
 • Fistüllerde Önleyici Tedavi
  Büşra Ekinci Biçkici
 • Fistül Tedavisinde Enteral Parenteral Beslenme
  Oğuzhan Taş
 • Biliyer Fistül Tedavisinde ERCP
  Okan Murat Aktürk, Adnan Hut
 • Fistül Tedavisinde PTK
  Buse Yıldırım
 • Fistül Tedavisinde Biyolojik Ajanlar, Kök Hücre Teknolojisi ve Bağışıklığı Baskılayarak İmmunomodülatör Tedavi
  Gürhan Çelik
 • Beyin Omurilik Sıvısı Fistülleri
  Ahmet Ceylan
 • Fistülizan Osteomyelit ve Yumuşak Doku Fistülleri
  Ahmet Ceylan

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Gelecek

27 Mart 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-399-079-4

Publication date (01)

2023