Statü Oyunları Kadın Toplanmalarında Gösteriş Tüketimi, Bourdıeu Sosyolojisi ve Etnik Sermaye

Yazarlar

Özet

Bu çalışmada, Üstüner and Holt’un (2007) kültürleşme süreçlerini sosyal sınıf çatışmalarına bağlı olarak ele alan yaklaşımlarının sınırlarını genişletmek amacıyla, göç bağlamındaki tüketici kültürleşmesindeki etnik kimliklere dayalı müzakerelerin rolüne ağırlık verilmiştir. Yerliler ve göçle gelenlerin (aşirler) birbirleriyle olan ilişkilerinin yanında, üçüncü bir kimlikle olan müzakereleri de bu çalışmanın önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Türkiye’nin doğusunda yaşayan yerliler ve aşirlerin birbirlerine dair benimseme, dışlama, ötekileştirme, kabul görme gibi süreçlerinin yanında, eş zamanlı olarak “Batılı-Türk” kimliğiyle de bir müzakere içerisinde oldukları söylenebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanan

9 Mart 2023

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISMN-13 (25)

978-625-399-066-4

Publication date (01)

2023