Genitoüriner Radyoloji

Yazarlar

Süleyman Bakdık (ed)

Özet

İnsanlığın varoluşundan itibaren günümüze kadar en değerli varlıklarından ve yol göstericilerinden biri bilgi olmuştur. İnsanlık kuşaklar boyunca edindiği bilgi birikimini bir sonraki nesillere ulaştırmış ve böylece bilgi insanoğlunun medeniyet yolculuğunda sönmez bir ışık şeklinde yolunu aydınlatmaya devam etmiştir. Bu gelecekte de bu şekilde devam edecektir. Bu nedenle bilgiye ulaşmak ve öğrenmek isteyene edinilmiş bilgiyi kazandırmak öncelikle akademisyenlerin ve sonrasında diğer meslek sahiplerinin asli vazifesi olmalıdır. Genitoüriner radyoloji alanında yazılmış ve istifadenize sunulmuş olan bu kitabın asli amacı budur. Bu yüzden olabildiğince kapsamlı, ayrıntılı, eğitici olması ve sadece radyologların değil tıp ile ilgilenen herkesin yararlandırılması amaçlanmıştır.

Bölümler

 • Adrenal Gland Patolojileri 1
  Melike Şener Sorgun
 • Adrenal Gland Patolojileri 2.
  Elif Gündoğdu, Behice Kaniye Yılmaz
 • Böbrek Anatomisi ve Konjenital Anomaliler
  Sevgi Demiröz Taşolar
 • Böbrek Tümörleri
  Servan Yaşar
 • Böbreğin Enfeksiyöz ve İnflamatuar Hastalıkları
  Büşra Ak
 • Böbreğin Diğer Hastalıkları
  Güleç Mert Doğan
 • Üreter Patolojileri
  Zeynep Keskin
 • Mesane Anatomisi ve Konjenital Anomaliler
  Ömer Özberk
 • Epitelyal Mesane Tümörleri
  Merve Şam Özdemir
 • Non Epitelyal Mesane Tümörleri
  Merve Şam Özdemir, Harun Özdemir
 • Mesanenin Diğer Hastalıkları
  Fatih Ateş, Mehmet Sedat Durmaz
 • Üretra Anatomisi ve Travmatik Üretral Yaralanmalar
  Eren Özgür
 • Üretranın Benign ve Metastatik Tümörleri
  Sinem Aydın
 • Erkek ve Kadın Üretrasında Malign Tümörler
  Tuna Demirbaş
 • Üretranın Diğer Hastalıkları
  Ahmet Yalnız
 • Skrotum Neoplazileri
  Abdullah Enes Ataş
 • Nonneoplastik Skrotal Patolojiler
  Erhan Özhan
 • Benign Testiküler Patolojiler
  Erbil Arık, Gürkan Danışan
 • Malign Testis Tümörleri
  Gülen Burakgazi
 • Skrotal Enfeksiyonlar
  Ayla Özaydoğdu Çimen
 • Prostat Bezi Anatomisi ve Hastalıkları
  Gülşen Yücel Oğuzdoğan
 • Penis Hastalıkları
  Engin Sarı
 • Endometriumun Benign ve Malign Tümörleri
  Ümit İpeksoy
 • Uterusun Malign Tümörleri
  Serap Yücel
 • Uterusun Diğer Hastalıkları
  Musa Atay
 • Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar
  Ahmet Yalnız
 • Serviks Hastalıkları
  Şeyma Babaoğlu
 • Benign Over Patolojileri
  Fatma Zeynep Arslan
 • Germ Hücreli Over Tümörleri
  Maksude Esra Kadıoğlu , Neslihan Merd
 • Yüzeyel Epitelyal-Stromal Over Tümörleri
  Yıldıray Tutpınar, Gökhan Yılmaz
 • Seks Kord-Stromal Over Tümörleri
  Zeynep Keskin
 • Mikst Over Tümörleri
  Samet Mutlu
 • Vajina-Vulva Patolojileri
  Sevtap Arslan Sarıkaya
 • Renal Girişimsel İşlemler
  Mehmet Karagülle
 • Mesane ve Prostat Girişimsel İşlemleri
  Mehmet Hamza Türkcanoğlu

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Gelecek

13 Mart 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-399-063-3

Publication date (01)

2023