Ekonomik Büyüme Yolunda Orta Gelir Tuzağı Kıskacı Türkiye İle Seçilmiş Ülkeler Üzerine Bir Analiz

Yazarlar

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin yıllardır karşı karşıya kaldığı OGT durumuna dikkat çekmek, Türkiye’nin kişi başına düşen gelir seviyesini seçilmiş gelişmiş ülkeler seviyesine nasıl çıkarabileceği konusunu ve OGT ile mücadelede etkili olabilecek ekonomik ve sosyal göstergeleri incelemektir. Bu çalışma ile birlikte 17 yıldır orta gelir tuzağı içerisinde bulunan Türkiye’nin bu çıkmazdan kurtulabilmesi ve gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için gerek teorik gerekse ampirik yöntemlerle izlenmesi gereken yollar, uygulanması gereken politikalar ve stratejiler geliştirilerek politika yapıcılara, kamu otoritelerine ve değerli tüm okurlara ilham verilmeye çalışılmıştır.

İndir

Gelecek

6 Mart 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-399-062-6

Publication date (01)

2023