Finansal İktisat

Yazarlar

Şevki Özbilen

Özet

Bir kitap hazırlamak, hele de sosyal bilimler alanında bir kitap hazırlamak, bir ders kitabı hazırlamak, bünyesinde inanılmaz ve tahmin dahi edilemeyecek sorunları ve kısıtı barındıran konularda, pek çok zorluğa göğüs germek ve bu sorunları peşinen kabullenmek noktasındaki bir kararın verilmesinden sonra, üzerinde çok uzun düşünülmesi gereken bir savaş alanıdır. Bu sınırsız alanda sınırlı materyallerle boğuşmak, kısıtlı zaman diliminde zaman ayırabilmek ve zaten yazma işinin tabiatında var olan zorlukları aşmakbaşlıbaşına bir olaydır. Finansal iktisat konusu zaten başlıbaşına zorlukları bünyesinde taşıdığından, bütün ekonomik ekollerin, makroekonomik dengelerin, para politikasının, parasal dolaşım ve aktarım mekanizmalarının, kalkınma stratejilerinin, mikro birimlerden, uluslararası ilişkilere ve ekonomik işlemlere, konjoktür dalgalanmalardan, ekonomik dengelere kadar bütün konulara yeterince vakıf olmayı gerektirir. Konjonktür dalgalanmalarının ekonomik dengeleri nasıl değiştirdiği, konjonktürün yükseldiği dönemlerde ekonomilerde meydana gelen veya gelmesi olasılık dahilinde olan sarsıntıların, ekonomik ve parasal şokların etkilerinin bütününün birden incelendiği bir alan olması bakımından, oldukça karmaşık ilişkileri biribirine bağlayan ve sonuçlar elde etmeye çalışan bir alanda bir kitap hazırlamak, gerçek anlamda bir cesaret işiydi. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Daha çok tercümeye dayalı makroekonomik konulardaki yazın, genelde Amerikalı veya İngiliz ekonomistler tarafından ortaya atılan görüşlerden veya teoremlerden hareket edilerek açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu durum ise bir sorundur, başka ülkelerin ekonomilerine göre geliştirilen teoremlerin, ülkemiz koşullarına uymaması sorunudur. Ekonomilerin bünyeleri, çalışma sistemleri ve daha çok politikanın etkisi altında kalan makroekonomik alan, ekonomik ve siyasi kararların birlikte alınıp uygulamaya konulduğu bir alan olarak, ülkelerin rejimleri ile de yakından ilgili olan konuları kapsar. Tercümeler genelde yetersiz ve yapılan ampirik çalışmalar, verilerin güvensizliği nedeniyle, gerçekleri yansıtmaktan uzaktır. Üniversitelerimizd
yapılan doktora ve yüksek lisans tezleri ve bazı kamu kurumlarının yaptığı birbirinden bağımsız çalışmalar bize ışık tutmaktadır. Ancak, bunların çoğunluğu da yayınlanmadığı için yararlanma imkanlarımız çok sınırlı kalmaktadır. Yapılan önemli ampirik çalışmalar da, yayınlanamadığı nedeniyle veya yayınlanmışsa bile hangi dergilerin sayfalarında kaldığı tespit edilemediğinden veya tespit edilebildiyse bile dergilere ulaşmakta çekilen zorluklardan dolayı, yararlanmak mümkün olamamakta veya çok sınırlı imkanlarla yararlanmak mümkün olabilmektedir.

İndir

Gelecek

22 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-605-258-510-8

Publication date (01)

2019