Demyelinizan Hastalıklar

Yazarlar

Mustafa Çam (ed)

Özet

MS ve diğer demyelinizan hastalıklarla ilgili bölümler içeren kitabımız güncel bilgiler içermekte olup değerli meslektaşlarımın özverili çalışmalarının ürünüdür.

Bölümler

 • İmmüm Sistem
  Mustafa Şen
 • Multiple Sclerosis Epidemiyoloji, Etyoloji, Risk Faktörleri, Klinik Fenotipleri ve Klinik Belirtileri
  Sabriye Özçekiç Demirhan
 • Multipl Skleroz’da Tanı Tedavi Prognoz
  Sibel Çıplak
 • Multipl Skleroz Beslenme, Semptomatik ve Destek Tedavisi
  Vedat Ataman Serim
 • Optik Nörit
  Tuba Ekmekyapar
 • Transvers Miyelit
  Dilek İşcan, Ümit Satılmış
 • Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozuklukları
  Serdar Aykaç
 • Miyelin Oligodendrosit Glikoprotein Antikor İlişkili Hastalık (MOG-AD)
  Pınar Öztürk
 • Klinik İzole Sendrom ve Radyolojik İzole Sendrom
  Merve Bahar Ercan
 • Akut Dissemine Ensefalomiyelit (ADEM)
  İdris Kocatürk
 • Progresif Multifokal Lökoensefalopati ve Nörolojik Enfeksiyonlara Bağlı Demyelinizan Hastalıklar
  Handan Bilgin
 • Tümefaktif Demiyelinizan Lezyonlar ve Akut Multiple Sklerozis Varyantları
  Sedat Yaşin
 • Hipoksik İskemik Demyelinizayon
  Banu Gümüştaş, Saynur Beşer
 • Konjenital Demiyelinizan Hastalıklar
  Esen Çiçekli, Saadet Sayan
 • Toksik-Metabolik, Radyasyon ve Kemoterapi İlişkili Demiyelinizan Hastalıklar
  Ruken Şimşekoğlu
 • Paraneoplastik Sendromlar
  Tuğba Cengiz
 • Bağ Dokusu Hastalıkları
  M. Zülfü Yılmaz
 • Nörosarkoidoz
  Sinan Eliaçık
 • Primer ve Sekonder Vaskülitler
  Fatma Gülhan Şahbaz
 • Pediatrik Multipl Skleroz
  Demet Şeker

İndir

Yayınlanan

3 April 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-399-003-9

Publication date (01)

2023