Fen Öğretiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme

Yazarlar

Bülent Çavaş

Özet

Bilim alanındaki gelişmeler ve keşiflere göre yeni deneysel tasarımlar, elementler ve kimyasal reaksiyonlar pratik uygulamalara dâhil edilmektedir. Disiplinler arası öğretim, bireyin gerçek dünyadaki problemlerini birden fazla çözümün olduğu çok yönlü yollarla çözme fırsatları sağladığından, fen ve matematiksel ilişkilerin, yaratıcı teknoloji odaklı mühendislik tasarımına dahil edilmesinde de etkin rol oynamaktadır. Fen’in günlük yaşam becerilerine yönelik uygulamalar temelinde şekilleniyor olması, değişim sürecine uyumunu da kolaylaştırmaktadır. Fen dersi, bir problem çözümünde araştırma sorgulama becerilerini kullanarak, aşamaları kendi kendine inşa edebilme konusunda öğrencilere rehberlik edecek niteliklere sahiptir. Güvenilir olduğuna inanılan ve alanının en iyileri olarak bilinen kaynakların desteğiyle oluşturulan “Fen Öğretiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme” kitabında fen öğretiminde yer alan uygulama ve çalışmaların araştırmaya dayalı öğrenme temelinde şekillenmesi açıklanarak güncel dönem fen öğretim programına, ders içerikleri hazırlanmasına, araştırma ve yayın içeriklerine katkı sunma amaçlamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanan

4 Mart 2023

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-6965-25-6

Publication date (01)

2022