Üreter Sistem Taş Hastalığı

Yazarlar

Sezgin Okçelik; Emre Şam; Nadir Kalfazade; Kamil Gökhan Şeker; Serdar Karadağ; Cesur Samancı; Fethi Emre Ustabaşıoğlu; Gökhan Çulha; Musab İlgi; Necmi Baykan; Cumhur Yeşildal; Niyazi Özgür Kurul; Muhammed Cihan Temel; İsmail Evren; Mithat Ekşi; Abdullah Hızır Yavuzsan; Hasan Demirkan

Özet

Sayın meslektaşlarımız ve okurlarımız, Üriner sistem taş hastalığı eski çağlardan beri bilinen ve tedavisi için çaba harcanan bir hastalıktır. Özellikle ülkemizde sık görülmesi nedeniyle önem arz etmektedir. Bir diğer önemi ise tedavi edilmediğinde böbrek yetmezlikleri ile sonuçlanabilmesidir. Her yaş grubunda görülebilen bir hastalık olan taş hastalığı ürologların günlük mesaisinin fazlaca bir bölümünü kapsamaktadır. Teknolojideki gelişmelerle taş hastalığının tanısı ve tedavisi zamanla değişmiştir. Görüntüleme sistemlerine daha rahat ulaşılabilmesi ile tanı daha kolay konulabilmektedir. Hastalar çoğunlukla acil servis ve üroloji polikliniklerine renal kolik ile başvurmaktadır. Bu ciddi ağrının acil servislerde yönetimi ve hastaların doğru yönlendirilmeleri de önemlidir. Tedavilerde medikal ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Medikal tedaviler taş oluşumunu engelleyici ilaçlar olabileceği gibi olan taşların düşürülmesi için de kullanılabilmektedir. Önceleri daha çok açık operasyonlar uygulanırken endoskop çaplarının küçülmesi, bükülebilir endoskopların geliştirilmesi ve lazer teknolojilerindeki gelişmeler ile minimal invaziv cerrahiler uygulanmaya başlanmıştır. Bu güncel ilerlemeler ve bilgiler eşliğinde bu kitabın yazımında alanında uzman yazarlar tarafından ilgili konular ele alınmıştır. Bu kitap hazırlanırken yoğun mesailerinden zaman ayırarak emek veren bütün yazar arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Üriner sistem taş hastalıkları kitabının tüm okuyuculara ve meslektaşlarımıza yararlı olmasını dilerim.

Bölümler

 • Taş Hastalığı Epidemiyolojisi, Patogenezi ve Sınıflaması
  Emre Şam, Nadir Kalfazade
 • Üriner Sistem Taş Hastalığında Tanısal Değerlendirme
  Kamil Gökhan Şeker, Serdar Karadağ
 • Taş Hastalığının Tanısında Görüntüleme Yöntemleri
  Cesur Samancı, Fethi Emre Ustabaşıoğlu
 • Üriner Sistem Taş Hastalığının Medikal Tedavisi
  Gökhan Çulha
 • Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirme
  Musab İlgi
 • Renal Kolik ve Acil Serviste Yönetimi
  Necmi Baykan
 • Üreter Taşlarında Medikal Ekspulsif Tedavi
  Cumhur Yeşildal
 • ESWL (Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi)
  Niyazi Özgür Kurul
 • Perkütan Nefrolitotomi
  Muhammed Cihan Temel
 • Semi-Rigid Üreterorenoskopi
  Sezgin Okçelik
 • Fleksibl Üreterorenoskopi
  İsmail Evren
 • Taş Hastalığında Açık ve Laparoskopik Cerrahi
  Mithat Ekşi
 • Mesane ve Üretra Taşları
  Abdullah Hızır Yavuzsan
 • Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalıkları
  Hasan Demirkan

İndir

Gelecek

21 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-710-642-9

Publication date (01)

2020