Ağrı ve Kontrolü

Yazarlar

Özet

“Ağrı, hastanın söylediğidir” sözü, hasta ile sağlık personeli arasında olması gereken güven ilişkisinin en önemli örneklerinden biridir. Sağlık profesyoneli mevcut ya da olası doku hasarının tek şahidi olduğu için hastaya güvenirken, hasta da ağrısını bilgi ve deneyimi ile dindirebileceğine inandığı sağlık profesyoneline güvenir. Bu bağlamda, bizler bu güvenin gerektirdiği bilgiyi okuyarak
ve deneyimleyerek kazanabiliriz.
Bildiklerimizi ve deneyimlerimizi paylaşmak üretmenin en güzel yoludur. Bu bağlamda, sağlık profesyonellerinde ağrı farkındalığı yaratacak ve ağrının kontrolünü sağlayacak bilgiyi içeren güncel kaynaklara ihtiyaç vardır. Bu kitapta, ağrının biyopsikososyal yönü, ağrı değerlendirmesi, analjezi yöntemleri, kanıta dayalı uygulamalar ve ağrı yönetim sürecinin değerlendirilmesi gibi konular ayrıntılı şekilde uzmanlar tarafından ele alınmıştır.
Bu kitabı,
Varlıkları ile yüreğimde her mevsim bahar çiçekleri açtıran oğlum Yücel’e
ve kızım Melisa’ya,
Pandemi sürecinde sağlık sisteminin yükü omuzlayarak, canla başla çalışan
tüm sağlık profesyonellerine ithaf ediyorum.

Bölümler

 • Ağrıya Giriş
  Fatma Eti Aslan, Nurşah Büyükçamsarı Şanlıer
 • Ağrının Kültürü
  Selda Polat
 • Yaş, Cinsiyet, Kültür ve Ağrı Algısı
  Sevban Arslan, Muaz Gülşen
 • Ağrı Fizyopatolojisi
  Celalattin Avni Babacan, Oktay Faysal Tertemiz
 • Ağrı Tipleri ve Sınıflandırılması
  Celalattin Avni Babacan, Oktay Faysal Tertemiz
 • Ağrının Psikososyal Boyutu
  Azize Atlı Özbaş, İrem Ayvat
 • Özel Ağrı Türleri
  Sevgi Deniz Doğan
 • Kontrol Edilemeyen Ağrının Hasta Sonuçlarına Etkisi
  Nevra Kalkan, Sevil Güler
 • Ağrı Değerlendirmesi
  Canan Kanat, Gülay Altun Uğraş
 • Ağrı Tedavisi
  Didem Akçalı, Çile Aktan
 • Ağrı Tedavisinde Farmakolojik Olmayan Yöntemler
  Songül Karadağ
 • Ağrı Tedavisinde Güncel Yaklaşım: Multimodal Analjezi
  Serpil Yüksel
 • Özel Hasta Gruplarında Ağrı Kontrolü
  Yeşim Yaman Aktaş
 • Ağrı Kontrolünde Hemşirenin Sorumlulukları
  Sevilay Erden
 • Akut Ağrı Kontrolünde Kanıta Dayalı Uygulamalar
  Sevilay Erden, İlknur Tura
 • Ağrı Yönetimini Değerlendiren Ölçekler
  Sevilay Erden, Yeşim Yaman Aktaş

İndir

Yayınlanan

1 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

9786257679404

Publication date (01)

2021