Minimal İnvaziv Cerrahi

Yazarlar

Mehmet Ali Gök (ed)

Özet

Bilimsel ve teknoloji alanında yaşanılan yeniliklerden en çok etkilenen başta cerrahi bilimler olmak üzere Tıbbi bilimlerdir. Yeni nesil cerrahi yöntemler geleneksel cerrahiden ayrılarak çok farklı bir noktaya gelmiştir. Bu kitap yazılırken bile birçok yeni yöntem geliştirilmiş ve birçok yöntem ise popüleritesini kaybetmiştir. En değerli bilgi en güncel olan bilgidir. Bu nedenle sürekli olarak
kaynak kitapların revize edilip güncellenmesi gerekmektedir.

Bölümler

 • Videoskopik Cerrahide Aletler ve Görüntüleme Sistemleri
  Erdem Can Yardımcı
 • Laparoskopik Diagnostik Girişimler
  Yiğit Keleşoğlu
 • Laparoskopik Gastrik Cerrahi
  Emin Lapsekili, Ümit Alakuş
 • Gastrointestinal Kanamalarda Endoskopik Girişimler
  Faruk Tatlı, İbrahim Halil Öcal
 • Endoskopik Submukozal Diseksiyon
  Özkan Subaşı
 • Endoskopik Mukozal Rezeksiyon
  Doğukan Durak
 • Eus Eşliğinde Tanı ve Tedavi
  Girayhan Çelik
 • Obezitede Endoskopik Tedavi Yöntemleri
  Önder Altın
 • Robotik Gastrik Cerrahi
  İbrahim Burak Bahçecioğlu
 • Torakolaparoskopik Özofagus Kanseri Cerrahisi
  Mesut Özdedeoğlu
 • Laparoskopik Kolesistektomi
  Sedat Çarkıt
 • SILS Kolesistektomi
  Ulvi Mehmet Meral
 • Notes Kolesistektomi
  Bilgehan Poyrazoğlu
 • Video Laparaskopik Safra Yolu Girişimleri
  Ertuğrul Gazi Alkurt
 • Pankreas Hastalıklarında Laparoskopik Cerrahi
  Mustafa Kaya
 • Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi
  Ramazan Topcu
 • Endoskopik Tiroid Cerrahisi
  İsmail Hasırcı
 • Duktoskopinin Tanı ve Tedavideki Yeri
  Ahmet Yusuf Serdaroğlu
 • Endoskopi Yardımlı Onkoplastik Meme Cerrahisi
  Burak Etemoğlu, Abdullah Güneş
 • Laparoskopik Splenektomi
  Gizem Fırtına, Özkan Subaşı
 • Laparoskopik Adrenalektomi
  Sacit Altuğ Kesikli
 • Laparoskopik Hiyatus Cerrahisi
  Ahmet Başkent
 • Laparoskopik Diyafram Cerrahisi
  Sönmez Ocak
 • Laparoskopik Appendektomi
  Ferman Tevfik Özyalvaç
 • Tek İnsizyon Laparoskopik Apendektomi (SILA)
  Serkan Erkan
 • NOTES Apendektomi
  Ercüment Tombalak
 • Laparoskopik Kasık Fıtığı Cerrahisi
  Murat Baki Yıldırım
 • Laparoskopik Ventral Herni Onarımı
  Resul Nusretoğlu, Hakan Sarsılmaz
 • Laparoskopik Karaciğer Rezeksiyonu
  Osman Bardakçı
 • Karaciğer Kistlerinin Laparoskopik Tedavisi
  Melih Can Gül
 • Karaciğer Kistlerinde Pair Uygulaması
  Aziz Bulut
 • Laparoskopik ve Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) Kolorektal Cerrahi
  Serkan Tayar
 • Robotik Kolorektal Cerrahi
  Yiğit Keleşoğlu, Orhan Aras
 • Transanal Endoskopik Mikrocerrahi (TEM)
  Servet Kocaöz, H. Mükerrem Cete
 • Genel Cerrahide Lazer Teknolojisinin Kullanımı
  Metin Altınkaya
 • Omurga Cerrahisinde Minimal İnvaziv Girişimler
  İslam Çalışkan
 • Ortopedik Kırıklarda Minimal İnvaziv Girişimler
  Ali Murat Başak
 • Ürolojide Minimal İnvaziv Cerrahiler
  Doğukan Sökmen
 • Minimal İnvaziv Cerrahide Eğitim
  Salih Demirelli
 • Minimal İnvaziv Cerrahi (Endoskopik Sinüs Cerrahisi)
  Serdal Çelik, Fatih Mehmet Hanege
 • Laparoskopik Bariatrik Cerrahi
  Mümtaz Erakın
 • Obez Hastalarda Mide Balonu Uygulaması
  Ömer Başol, Faik Veysel Akpulat
 • Laparoskopik Acil Girişimler
  Hikmet Özesmer, Mehmet Tolga Kafadar
 • Pilonidal Sinus Hastalığında Cerrahiye Alternatif Minimal İnvaziv Tedavi Yöntemleri
  Oktay Yener
 • Nöroendoskopi
  Mehmet Yiğit Akgün
 • Pediatride Laparoskopik Cerrahi
  Ali İhsan Anadolulu, Gonca Gerçel
 • Jinekolojide Laparoskopik Cerrahinin Yeri
  Canan Acar Demir
 • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide Endoskopik Yaklaşımlar
  Caner Kaçmaz
 • Girişimsel Radyoloji
  Ayşegül Karadayı Büyüközsoy, Ömer Aydıner
 • İntestinal Rotasyon Anomalilerine Laparokopik Yaklaşım
  Esra Elif Arslan

İndir

Yayınlanan

1 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7354-21-9

Publication date (01)

2021