Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışları: Süryaniler Örneklemi

Yazarlar

Aytekin Hamdi Başkan
Büşra Kartal

Özet

Bu kitap, \"Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışları: Süryaniler Örneklemi\" başlığı altında Büşra Kartal ve Dr. Aytekin Hamdi Başkan tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, Süryanilerin boş zaman davranışlarını incelemektedir. Etnisite ve etnik kimlik kavramlarına genel bir bakışla başlayan kitap, rekreasyon ve boş zaman kavramlarını da ele almaktadır. Süryanilerin tarihçesi ve Türkiye'deki Süryani toplumu hakkında bilgi veren kitap, Süryanilerin boş zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini ve bu davranışların fizyolojik, psikolojik ve sosyal sağlık üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. 

This book, titled \"Leisure Behaviors in Different Cultures: The Case of Syriacs\", is written by Büşra Kartal and Dr. Aytekin Hamdi Başkan. The book examines the leisure behaviors of Syriacs. Starting with a general overview of ethnicity and ethnic identity concepts, the book also addresses the concepts of recreation and leisure. Providing information about the history of Syriacs and the Syriac community in Turkey, the book investigates how Syriacs spend their leisure time and the physiological, psychological, and social health effects of these behaviors. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanan

14 Aralık 2022

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-8259-85-8

Publication date (01)

2022