Yoğun Bakımda Girişim ve USG

Yazarlar

Gökhan Yaman (ed)

Özet

---

Bölümler

 • Havayolu Yönetimi ve Endotrakeal Entübasyon
  Semiha Görgün
 • Yoğun Bakımda Trakeostomi Yöntemleri
  Güneş Özlem Yıldız, Duygu Akyol
 • Yoğun Bakımda Bronkoskopi
  Sünkar Kaya Bayrak
 • Arteriyel Kateterizasyon ve Monitörizasyon
  Dilek Uçak
 • Venöz Kateterizasyon ve Monitörizasyon
  Harun Uysal
 • Pulmoner Arter Kateterizasyonu ve Monitörizasyonu
  Gülay Ülger
 • Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon
  Seray Türkmen
 • Torasentez ve Göğüs Tüpü Takılması
  H. Şimşek Ünlü
 • Parasentez Tekniği ve Değerlendirmesi
  Sevda Akdeniz
 • Yoğun Bakımda Beslenme Tüp Çeşitleri ve Uygulaması
  Ramazan Baldemir
 • Suprapubik Sistostomi
  Metin Kılınç
 • Yoğun Bakımda Lumbal Ponksiyon ve Katater Yerleştirilmesi
  Necmiye Şengel
 • Ultrasonografide Temel Kavramlar ve Yoğun Bakımda Ultrasonografinin Yeri
  Serra Topal
 • Sıvı Yönetiminin Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Yeri
  Mehmet Mutlu
 • Toraks Ultrasonografisi
  Döndü Genç Moralar
 • Yoğun Bakımda Abdominal Ultrasonografi
  Tuna Şahin
 • Yoğun Bakım İnvaziv Girişimlerinde Ultrasonografinin Yeri
  Nevin Esra Gümüş
 • Yoğun Bakımda Transkraniyal Doppler ve Optik Sinir Ultrasonografisi
  Büşra Tok Çekmecelioğlu
 • Yoğun Bakımda Ekokardiyografi
  Eralp Çevikkalp
 • Özofagogastrik Balon Tamponadı
  Gülçin Patmano
 • Yoğun Bakımda İndirekt Kalorimetre Kullanımı
  Bişar Ergün
 • Hedeflenmiş Sıcaklık Yönetimi Yöntemleri
  Mehmet Süleyman Sabaz
 • İntraabdominal Basınç Artışı ve Ölçüm Teknikleri
  Nurcan Kutluer Karaca

İndir

Yayınlanan

1 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7354-11-0

Publication date (01)

2021