Dil ve Edebiyat Araştırmaları II

Yazarlar

Mesut Gün (ed)
B. Erdem Dağıstanlıoğlu (ed)

Özet

Akademisyen Yayınevi yöneticileri, yaklaşık 30 yıllık yayın tecrübesini, kendi tüzel kişiliklerine aktararak uzun zamandan beri, ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir. Anılan süre içinde, başta sağlık ve sosyal bilimler, kültürel ve sanatsal konular dahil 2000’i aşkın yayımlamanın gururu içindedir. Uluslararası yayınevi olmanın alt yapısını tamamlayan Akademisyen, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmanın yanında, küresel bir marka yaratmanın peşindedir. Bilimsel ve düşünsel çalışmaların kalıcı belgeleri sayılan kitaplar, bilgi kayıt ortamı olarak yüzlerce yılın tanıklarıdır. Matbaanın icadıyla varoluşunu sağlam temellere oturtan kitabın geleceği, her ne kadar yeni buluşların yörüngesine taşınmış olsa da, daha uzun süre hayatımızda yer edineceği muhakkaktır.

Bölümler

 • Büyüklerin Dünyasının Gölgesinde Çocukların İktidar Oyunu: Sineklerin Tanrısı
  Aytaç Ören
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazınsal Metin Türleri
  İlke Altuntaş Gürsoy
 • Samakovlu Ahmet Hamdi Paşazâde Halil Salim Rüştü Akır’ın Servet-i Fünûn Dergisinde “Halil Rüşdü” İmzasıyla Yayımlanan Telif Hikâyeleri
  Gülsün Nakıboğlu
 • Cenap Şahabettin’in Çeviri Düzyazıları
  Gülsün Nakıboğlu
 • Yalancı Eş Değer-İki Dilli Sesteş Yapılar (Türkçe-İbranice Örneği)
  Begüm Sultan Ünsal, Yusuf Tatlı
 • Hitit Kralı I.šuppiluliuma’nın Adının Kökeni Hakkında
  İlker Koç, Yasemin Arıkan

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanan

15 Ekim 2022

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-8299-73-1

Publication date (01)

2022