Perkütan Koroner Girişimlerde Temel Yaklaşımlar

Özet

Andreas Roland Gruentzig tarafından 16 Eylül 1977 tarihinde yapılan ilk anjiyoplastiden bu yana en iyi sonuçları elde etmek için perkütan koroner yaklaşımlar durmaksızın gelişme göstermektedir.
Bu kitap kardiyoloji eğitimi devam eden meslektaşlarımıza perkütan koroner girişimlerdeki temel yaklaşımları, bu konudaki en güncel verileri ve teknikleri sunmayı amaçlamaktadır.

Bölümler

 • Perkütan Koroner Girişimlere Tarihsel Bakış
  Hasan Arı
 • Perkütan Koroner Girişimlerde Risk Sınıflama Skorları ve Premedikasyon
  Veysi Can
 • Perkütan Koroner Girişimlerde Kılavuz Kateter ve Tel Seçimi
  Mustafa Kınık
 • Ostiyal Lezyonlarda Perkütan Koroner Girişim
  İsmet Zengin
 • Bifürkasyon Lezyonlarına Perkütan Koroner Girişim
  Selvi Öztaş
 • Ana Koroner Lezyonlarda Perkütan Koroner Girişim
  Alper Karakuş
 • Safen Ven Greft Lezyonlarda Perkütan Koroner Girişim
  Ahmet Tütüncü
 • Kronik Total Oklüzyonlarda Perkütan Koroner Girişim
  Sencer Çamcı
 • Kalsifik Lezyonlarda Perkütan Koroner Girişim
  Tufan Günay
 • Stent Trombozu ve Restenozunda Perkütan Koroner Girişim
  Kübra Severgün
 • Kardiyojenik Şokta Perkütan Koroner Girişim
  Berat Uğuz
 • Perkütan Koroner Girişimlerde Antitrombotik Farmakoterapi
  Tufan Günay

İndir

Gelecek

31 Mart 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7679-85-5

Publication date (01)

2021