A'dan Z'ye Korfbol

Yazarlar

Gülsüm Sonal

Özet

Sporun bugün geldiği noktaya bakacak olursak, ne kadar hızlı bir gelişim ve değişim gösterdiğini söylemek mümkündür. Geçmişten günümüze, teknolojik ve özellikle kültürel değişmeler sporu da etkilemiştir. Bazı sporlar günümüze kadar popülatit sini
artırarak ulaşmışken, bazıları tarih olmuş ya da popülaritesini, yitirmiştir. Bunların yanı sıra farklı medeniyetlerin topraklarında doğmuş olan sporlar, sınırları aşarak kabul görmüş böylelikle uluslararası statüde faaliyetlerini sürdürmüştür. Ancak her spor her toplumda kabul görmemektedir. Örneğin beyzbol, ragbi, kriket, padel tenisi gibi bazı spor dallarına özellikle Avrupa’ da ilgi büyükken, bizim kültürümüz içerisinde yeterince yer bulamamıştır.
Bugün Avrupa’ da yaygın olan ve bir takım sporu olarak karşımıza çıkan korfbol Türk kültürü içerisinde de kendine yer bulan yeni bir spor dalıdır. Ülkemizde yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip olan korfbolun, bu spora gönül veren akademisyenlerin, antrenörlerin, öğrencilerin, sporcuların ve spor yöneticilerinin sayesinde tanınırlığı artmış ve resmi bir statü kazanmıştır. Korfbolun Türkiye’ de tanınması için emek harcayan, sporcu yetiştiren ve her türlü sorumluluğu almaya hazır olan kişilerden biri de, elinizde tuttuğunuz bu kitabın yazarı ve aynı zamanda korfbol antrenörü, değerli dostum Öğr. Gör. Gülsüm Sonal’ dır. Böyle bir kitabı yazarak alana önemli bir katkı sağlayan hocamıza tüm okurlarımız adına teşekkür ederim.

Korfbola emek ve zaman harcadığı yılların tecrübelerini ve bilgilerini kaleme almak istediğini benimle paylaştığında çok heyecanlandım. Kitabın editörlüğünü üstlenmiş olmaktan dolayıbüyük onur duydum. Yaptığım küçük bir araştırma sonucunda gördüm ki korfbolu kapsamlı anlatan, basılı bilimsel bir kaynak ülkemizde henüz yok. Dolayısıyla bir baş ucu kaynağı olarak bu kitap, korfbol hakkında bilinmesi gereken her şeyi, derli toplu bir şekilde siz okuyuculara sunmaktadır.
Tüm okurlara faydalı olmasını dilerim…

İndir

Gelecek

18 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7409-85-8

Publication date (01)

2021