Muş Spor Tarihi

Yazarlar

Ömer Kaynar

Özet

Spor, ilk çağlardan günümüze kadar insanlar arasında barışın, huzurun, birlik beraberliğin ve kültürel kaynaşmaların sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Bununla birlikte spor her toplumun ya da milletin kendine has sevincini, kederini, dilini, inançlarını, gelenek göreneklerini kısaca kültürel kodlarını en güzel şekilde yansıtan bir araçtır. Sporun bu misyonu, onu evrenselleştirerek toplumların vazgeçilmez bir unsuru hâline getirmiştir.

İndir

Gelecek

31 Mart 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7354-15-8

Publication date (01)

2021