Olgularla Adli Tıp ve Adli Bilimler

Yazarlar

Halis Dokgöz (ed)

Özet

Multidisipliner bir alan olan adli bilimler, adaletin toplum ve toplumu oluşturan bireyler arasında eşit olarak sağlanabilirliğine hizmet eden sağlık, fen ve sosyal bilimler gibi eğitsel, teknolojik ve pozitif bilimler topluluğunu kapsar. Bu bilimsel alanda teorik ve uygulamanın birbirleriyle örtüşen ve örtüşmeyen birçok noktası bulunmaktadır.

Teorik bilgilerin havada uçuştuğu çağımızda bu bilgilerin adli bilimlerin uygulama alanına yansıması çok önemlidir. Adli tıp, hukuk, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, kriminoloji, antropoloji, öğretmenlik, medya, polis ve jandarma gibi güvenlik birimlerini de içeren toplumun çok geniş bir alanında birlikte çalışmaya ve üretmeye gereksinim bulunuyor. Eğitim ve öğretimin en önemli parçasını deneyimlerimiz ve uygulama alanları yani “olgu temelli” yaklaşım belirliyor. Olgu, bilgiyi doğru kullanım, gelişim ve değişimin temeli olma yanında eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu paradigma ile elinizde tutuğunuz “Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler” kitabının tıp fakültesi öğrencileri, adli tıp asistanları, adli tıp uzmanları, adli bilimlerin farklı alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere tıp, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, kriminoloji, sosyal hizmet, antropoloji
gibi çok çeşitli adli bilimler alanında çalışanlara en son güncel literatür bilgileri yanında olgularla yeni perspektifler de kazandıracağı kanısındayım. Kitabın okuyucuya multidisipliner bir yaklaşım yanında evrensel etik ilkelere de bağlı bir adli tıp/adli bilimler yaklaşımı kazandırmasını diliyorum. 

Kitabın yazımında katkıları olan bölüm yazarı hocalarımıza, meslektaşlarımıza, asistanlarımıza, öğrencilerimize ve destek ve katkıları için Akademisyen Yayınevi sahibi Yasin Dilmen’e sonsuz teşekkür ediyorum.


Bilimselliğin ve liyakatın geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle kitabın alanımızın bilimsel niteliğini daha da yükseklere taşınmasına aracılık etmesi dileğiyle…

Prof. Dr. Halis DOKGÖZ

Mersin, 2020

Bölümler

 • Cinsel Şiddet Olgularının Değerlendirilmesinde Görüşmenin Önemi: Olgu Sunumu
  Burcu Ersoy, Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Genital Muayeneye Onam Vermeyen Cinsel Şiddet Mağduruna Yaklaşım: İki Olgu Sunumu
  Yeşim Gök, Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Beden Muayenesine Onam Vermeyen Çocuk; Etik İkilem İle Karşılaşan Hekimin Tutumu Nasıl Olmalı?
  İbrahim Eroğlu, Abdulkadir Yıldız
 • Cinsel Saldırıya Uğrayan Bireye Yaklaşım ve Muayenede Yapılan Hatalar
  Mert Onur Özdemir, Emin Biçen, Elif Demet Karanfil, Akça Toprak Ergönen
 • Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğunun Şiddet Davranışı İle İlişkisinin Bir Vaka Örneği Üzerinden İncelenmesi
  Burcu Türk, Gülçin Şenyuva
 • Duygusal İstismar Formu Olan Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu (EYS) Olgularında Vaka Yönetimi
  Figen Paslı
 • Cinsel Saldırı Olgularında Ruhsal Durum Değerlendirmesinin Önemi
  Çağdaş Meriç, Gürcan Altun
 • Cinsel İstismar Mağduru Bir Çocukla Psikoterapötik Çalışma: Travmanın Onarımı
  Zerrin Işık, Engin Eker
 • Cinsel İstismar Mı, Tedavi Amaçlı İatrojenik Anal Yaralanma Mı?
  Halis Dokgöz, Hakan Kar, Şahnur Serap Aytuğ, Mehmet Emin Aytuğ, Nursel Gamsız Bilgin
 • Yıkanmaya ve Uzun Süre Geçmesine Rağmen Multispektral Kolposkop Yardımıyla Umblikusta Spermium Tespiti: Olgu Sunumu
  Halis Dokgöz, Hakan Kar, Şahnur Serap Aytuğ, Mehmet Emin Aytuğ, Nursel Gamsız Bilgin
 • Adli Tıp Pratiğinde Nadir Görülen Bir Olgu: Konjenital Adrenal Hiperplazi ve Pseudohermafroditizm Tanılı, Evlenme İsteği Olan Bir Çocuğun Yaş Tayini Açısından Değerlendirilmesi
  Rıza Yılmaz, Bekir Karaman
 • Cinsel Ve Fiziksel İstismar İddiasıyla Yönlendirilen, K Vitamini Eksikliği Olgusu
  Tevfik Furkan Pekşen, Gözde Bağcı, Erdal Özer, Güven Seçkin Kırcı
 • Ölümle Sonuçlanan ve Feth-İ Kabir Yapılan Munchausen By Proxy Sendromu Olgusu
  Hasan Okumuş
 • Munchausen By Proxy Yoluyla Çocuk İstismarı: Bir Olgu Sunumu
  Ezgi Yaman, Cansu Türksever
 • İkilem: Bir Olgu Sunumu
  Ülkem Angın
 • Hasta Hekim İlişkisinde Cinsel Saldırı İddiası: Bir Olgu Sunumu
  Muhammet Can, Orhan Bıyıklıoğlu, Emre Bülbül
 • Tehlikeli Bir Çocuk İstismarı Türü: Bakım Verenin Yapay Bozukluğu
  Emin Biçen, Kağan Gürpınar, Emre Çırakoğlu, İsa Sağırkaya
 • Cinsel İstismar Mağduru Olgunun Maluliyet Açısından Değerlendirilmesi
  Halil İlhan Aydoğdu, Nurettin Nezih Anolay
 • Bir Serbral Palsi Olgusu Üzerinden Engellilik Ve Adli Tıp
  Fatmagül Aslan
 • Cinsel Saldırı ve İşkence Bulguları Olan Self-Mutilasyon Olgusu
  Fatmagül Aslan, Işıl Pakiş
 • Ölümle Sonuçlanan Sarsılmış Bebek Sendromu: Olgu Sunumu
  Hüseyin Çetin Ketenci, Mustafa Şen
 • Boğazlama İle Üç Çocuğunu Öldüren Anne; Maternal Filisid Olgusu
  Ziyaettin Erdem, Mustafa Çeltek, Behzat Diken
 • Seri Tecavüz ve Tecavüze Kalkışma: Parafili Midir?
  Ege Ebrar Önür, Gökhan Oral
 • Bipolar Bozukluğun Adli Yönleri
  Elif Karaahmet
 • Sosyal Medya Kullanımında Soruşturma Nedeni Olan Hekim-Hekim İlişkisi: Olgu Sunumu
  Muhammet Can, Hakan Kurt, Naim Anıl Altınöz
 • Adli Bir Olgu (Çocuk Evliliği) Üzerinden İnsan Ticareti Kavramı
  Fatmagül Aslan, Güngör Çabuk, Şahin Antakyalıoğlu
 • Ölümle Sonuçlanan Akran Zorbalığı: Bir Olgu Sunumu
  Sunay Fırat, M. Aykut Erk
 • Suça Sürüklenen Bir Çocuğun Psikosoyal Anatomisi
  Burcu Demirel
 • Yakın Dönem Trans Femisid Olgularına Dair Haberlerin “İdeal Mağdur” ve “Mağduru Suçlamak” Bağlamında Viktimolojik Analizi
  Can Çalıcı
 • Bir Üniversite Öğrencisi Cinayetinin Anatomisi: “Femisid”
  Naile Esra Saka
 • Kalbe Penetran Kesici Delici Alet Yaralanması ile Gelen Aile İçi Şiddet Mağduru Hastada Gözden Kaçan Cinsel Saldırı
  Mert Onur Özdemir, Emin Biçen, Akça Toprak Ergönen
 • İradenin Bulanık Alanı: BDSM
  Özge Ünlütürk, Arif Garbioğlu , Hüseyin Keleş
 • Havva’nın Kaburgası: Şiddetin Kayıp İzleri
  Özge Ünlütürk, Arif Garbioğlu
 • Maritisit Kavramının Kriminolojik ve Sosyolojik Olarak Değerlendirilmesi: Bir Olgu Sunumu
  Sunay Fırat, M. Aykut Erk
 • NREM Parasomniye Bağlı Uyku İlişkili Şiddet: Olgu Sunumu
  Kerem Sehlikoğlu, Şeyma Sehlikoğlu, Aysun Kalenderoğlu
 • Adli Psikiyatrik Değerlendirmede Biyopsikososyal Yaklaşımın Önemi: Cinsel İstismar Mağduru Bir Çocukta Süregelen Duygusal İhmal ve İstismarın Tespiti
  Hasan Cem Aykutlu, Begüm Demirci Şipka
 • Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) Sendromlu Kişinin Türk Medeni Kanuna Göre Değerlendirilmesine Adli Tıbbi Bakış
  Ziyaettin Erdem, Mustafa Çeltek, Behzat Diken, Gülay Kurnaz
 • Anembriyonik Gebelik ve Minor/Major Travma Sonrası Gebelik Kesesinin Kaybı ve Adli Tıbbi Sonuçları: Olgu Sunumu
  Ali Yıldırım, Celal Bütün, Erdoğan Polater, Savaş Karakuş
 • Akademide Meydana Gelen Bir Mobbing Olgusuna İlişkin Adli Psikolojik Değerlendirme
  Derya Deniz
 • Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Beyaz Kod Uygulaması
  Perihan Çetinkaya
 • Sağlık Hukukunda Tıbbi Bilirkişilik ve Bilimsel Mütalaa Olgusu
  Serdar Şirazi, Sait Şirazi
 • Adli Tıp Gözüyle İlaç Uygulama Hataları
  Nicel Yıldız Silahlı, Tiraje Celkan
 • Obezite Cerrahisi Sonrası Malpraktis İddiası
  Elif Demet Karanfil, Murat Köker, Saime Gizem Tezgel , İsmail Özgür Can, Aras Emre Canda
 • Diş Çekimi Sonrası Gelişen Orbital Sellülite Bağlı Görme Kaybı Olgusunda Adli ve Tıbbi Değerlendirme
  Anıl Özgüç, Abdullah Coşkun Yorulmaz
 • Tıbbi ve Hukuki Açıdan Bilinçli Olarak Beslenmeyi Reddetme
  Hasan Can, Özkan Durna
 • Lokal Anestezi Uygulaması Sonrası Methemoglobinemi Tablosuyla Gerçekleşen Ölüm: Bir Tıbbi Uygulama Hatası Mı?
  Elif Demet Karanfil, Erdem Özkara
 • Bir Geleneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (GETAT) Yöntemi Hirudoterapi’nin Etik ve Legal Tartışması: Olgu Sunumu
  Özlem Özdemir, Hacer Yaşar Teke
 • Adli Tıp Açısından İlliyet Zorluğu: Purtscher Retinopati
  Burak Taştekin, Mehmet Cavlak, Ramazan Akçan, Aysun Balseven Odabaşı, Emre Nuri İğde
 • Madde Testinden Kaçış-Kaçamayış Olgu Serisi
  Serap Annette Akgür, Melike Aydoğdu
 • İdrarda Madde Testi: Tatlı Bir Koku Hikâyesi
  Serap Annette Akgür, Melike Aydoğdu, Rukiye Döğer
 • Madde Testlerinde “Doğru” Bilinen “Yanlış” Pozitif Sonuçlar: Amfetaminlere Özgü Bir Olgu
  Serap Annette Akgür, Rukiye Döğer
 • Metil Alkole Bağlı Ölüm Olgusunda Metil Alkol Düzeylerinin İzlenmesi ve Laboratuvar Bulgularına Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Burak Gümüş, Uğur Çom, Mehmet Şahin, Alper Gümüş
 • Madde Kullanımında Çapraz Tolerans: Denetimli Serbestlik Kapsamında Bir Olgu
  Görkem Yararbaş, Duygu Altın
 • Transdermal Emilime Bağlı Metanol Zehirlenmesi: Bir Otopsi Olgusu
  İbrahim Eroğlu, Fuat Kılıç
 • Porsuk Ağacı Zehirlenmesine Bağlı Ani Ölüm
  Mehmet Ali Malkoç, İbrahim Üzün
 • Arı Sokması Sonucu Ölüm: İki Olgu Sunumu
  Celal Bütün, Erdoğan Polater, Tülay Erkaslan, Ümit Şimşek, Fatma Yücel Beyaztaş
 • Adli Olgularda Ses ve Anlambilimsel Çözümlemeler
  Burcu İlkay Karaman
 • Aynı Kişi Tarafından Yazılmış Tehdit ve Hakaret Mektuplarında Değiştirme Gayreti ve Her İki Elin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
  Dilara Öner, Gürsel Çetin
 • İmzadan Faydalanarak Senet Düzenlenmesi
  Mehmet Cavlak, Aysun Balseven Odabaşı, Fatma Tuğba Erkman, Halit Canberk Aydoğan, Ramazan Akçan
 • Başka Amaçla Atılmış Bir İmzadan Faydalanılarak Sahte Senet Oluşturulması: Bir Olgu Sunumu
  Dilara Öner, Gürsel Çetin
 • Kafa İçi Ateşli Silah Yaralanmalarında Fiziksel Aktivite Kapasitesi
  Elif Demet Karanfil, Gökçe Karaman, İsmail Özgür Can
 • Mermi Çekirdeği ile Oluşmuş İmajı Veren Yaralanma Olgusu
  Ertuğrul Gök, Recep Fedakar
 • Çene Altında İki Adet Av Tüfeği Yaralanması İle İntihar Olgusu
  Burak Gümüş, Uğur Çom
 • Nitrogliserin Esaslı Dinamitin İmhası Sırasında Gerçekleşen Patlama Sonucu Ölüm Olgusu; Otopsi Bulguları
  Hüseyin Çetin Ketenci
 • Bir Olgu Sunumu ile Yorgun Mermi Kavramının Potansiyel Tehlikelerinin Değerlendirilmesi
  Büşra Çelik Arslan, Nergis Cantürk, Gürol Cantürk, Emre Oğur
 • Ateşli Silah Mermi Çekirdeği Atipik Çıkış Yarası: Desteklenmiş Çıkış Yarası
  Sait Özsoy, Hüseyin Balandız
 • Araç İçi LPG Parlamasına Bağlı Gelişen Yaralanmalara Medikolegal Yaklaşım-Olgu Sunumu
  Halis Dokgöz, Hakan Kar, Nursel Gamsız Bilgin, Emre Yuluğ, Gökhan Aktürk
 • Likit Petrol Gaz Tankının Patlaması Sonucu Meydana Gelen Yanık Olgusu
  Mehmet Askay, Erdal Özer, Güven Seçkin Kırcı
 • Alev Gizleyen Yanığı: Üç Olgu Sunumu
  Halil İlhan Aydoğdu, Burak Gümüş, Uğur Çom, Mehmet Askay, Erdal Özer, Güven Seçkin Kırcı, Hüseyin Balandız
 • Bacaktan Kalbe Giden Yol
  Toygün Anıl Özesen, Kenan Kaya
 • Ölüm Molası
  Toygün Anıl Özesen, Tuğçe Koca, Kenan Kaya
 • Frontal Lob Sendromunun Eşlik Ettiği İntihar Orijinli Boğazlama Vakası
  Uğur Reyhan
 • Olgu sunumu: Yüksekten Atlama Suretiyle İntihar Eden Eşin, Diğer Eşin Üzerine Düşmesi Sonucu Gerçekleşen Çoklu Travma Olgusu
  Muhammed Said Meke, Hakan Kar, Halis Dokgöz, Nursel Gamsız Bilgin, Hammet Işık
 • Elektroşok Cihazı Uygulanması ve Düşme Sonrası Gelişen Kafa İçi Kanamanın İlliyet Bağı Yönünden Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
  Celal Bütün, Erdoğan Polater, Fatma Yücel Beyaztaş
 • İki Olgu Eşliğinde Maluliyet Hesaplamalarında Fark Hesabı
  Ahsen Kaya, Ramazan Temürkol, Ekin Özgür Aktaş
 • Paket Vücut Sendromu
  Zehra Arslan Çevik, Nergis Cantürk, Gürol Cantürk, Emrah Emiral
 • Hemodiyaliz Kateterine Bağlı Sağ Atriumda Dev Trombüs Olgusu
  Ferat Buran
 • Bilek Güreşi Nedeniyle Oluşan Humerus Cisim Kırığı
  Murat Sonkaya, Salih Murat Eke, Murat Ulucan
 • Dev Hücreli Myokardit: Bir Otopsi Olgusu
  Emel Çakır, Mustafa Şen
 • Radyolojik Olarak Kemik Kırığı Görünümü Veren Bir Anomali: Bipartite Patella
  Yusuf Atan, Emre Gürbüz
 • Eagle Sendromu Olan Ası Olgusunda Kalsifiye Stiloid Bağ Kırığı
  Burak Gümüş, Erdal Karavaş
 • Nadir Görülen Posttravmatik Karotiko-Kavernöz Fistül Olgusuna Adli Yaklaşım
  Zekeriya Tataroğlu, Murat Akbaba, Aysun Baransel Isır
 • Ani Kardiyak Ölümlerde Moleküler Otopsinin Önemi; Timothy Sendromu
  Abdulkadir Yıldız, Çetin Lütfi Baydar
 • Çürümüş Bir Cesedin Çok Parçalı ve Deforme Kafatası Kemiklerine Yapılan Manuel Rekonstrüksiyon ile Ölüm Şekli ve Suç Aleti Tespiti
  Deren Çeker, İdris Deniz
 • Bıçaklanma Sonucu Penis Yaralanmasıyla Başvuran Olgu Sunumu
  Muhammed Said Meke, Hakan Kar, Halis Dokgöz, Mehmet Emin Aytuğ, Nursel Gamsız Bilgin
 • Diz Travmalı Erişkin Hastada Apofizit Sekeli - Kemik Kırığı Ayırıcı Tanısı: Osgood Schlatter Hastalığı
  Halis Dokgöz, Hakan Kar, Nursel Gamsız Bilgin, Gökhan Aktürk, Hammet Işık
 • Kafa Travması Sonrası Meydana Gelen Ani Ölüm Olgusunda Olası Ölüm Mekanizmalarının Değerlendirilmesi ve İlliyet Bağı Sorunu
  Gökçe Karaman, Erdem Özkara
 • Obstruktif Uyku Apne Sendromuna Bağlı Ani Ölüm
  Behzat Diken, Mustafa Çeltek, İbrahim Üzün
 • Yüzde Sabit İz Niteliğinde Yaralanmanın Maluliyet Bakımından Değerlendirilmesi
  Mehmet Askay, Erdal Özer, Güven Seçkin Kırcı
 • Adli Raporlamada Karşılaşılan Nadir Radyolojik Görüntülere Sahip Olgular
  Toygün Anıl Özesen, Kenan Kaya
 • Bir Ani Ölüm Nedeni Olarak Aritmojenik Kardiyomiyopati
  Kubilay Kınoğlu, Ayşe Özgün Şahin, Erdoğan Kara, Yakup Ergül, Arzu Akçay, Hasan Candaş Kafalı
 • Kraniektomi Defektinin Engellilik Yönetmeliği’ne Eklenmesi Gerekliliği: Olgu Sunumu
  Muhammed Said Meke, Hakan Kar, Halis Dokgöz, Nursel Gamsız Bilgin, Emre Yuluğ
 • Trafik Kazalarında Araç İçi Konumların Tespitinde El Parmak Kırığı Yol Gösterici Olabilir Mi? – Bir Olgu Sunumu
  Yusuf Aydın, Faruk Aydın, Mehmet Sunay Yavuz, Gökmen Karabağ
 • Miyokard İnfarktüsünün Nadir Ama Ölümcül Bir Komplikasyonu; Sol Ventrikül Duvar Rüptürü
  Sedat Seviçin, Erdinç Çaylı
 • Otopside Tespit Edilen Olağandışı Yabancı Cisim Aspirasyonu Olgusu
  Eser Bayraktar, Murat Serdar Gürses, Bülent Eren, Nursel Türkmen İnanır, Ersin Annak
https://www.akademisyen.com/tr/adli-tip-ve-kriminoloji/olgularla-adli-tip-ve-adli-bilimler.html

Gelecek

23 Mart 2021

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-7707-10-7

Publication date (01)

2020