Radyasyon Maruziyeti

Yazarlar

Sema Yılmaz Rakıcı (ed)

Özet

Bir sonraki kitabınız ne zaman çıkacak? Denildiğinde ihtiyaçlara cevap veren kitaplara öncülük etmeye başladığımızı anladım. Bu kitap projesi ile yaptığımız, kliniklerde çalışan hekimler olarak ihtiyaçların gün yüzüne çıkardığı en ufak ayrıntılar ve bunlarla başa çıkmak için sarf ettiğimiz gayretlerin kitaba dönüştürülmesi oldu. Genel olarak yazılan radyasyon onkoloji kitaplarının aksine bu kitap; iyonize radyasyonun etkileri kadar, radyoterapinin yan etkilerinin çözümünde multidisipliner yaklaşım gereksiniminden yola çıkarak neredeyse tüm disiplinlerin katılımı ile yazıldı. Radyasyona dahil temel konular, radyasyonun patolojisi, radyasyon radyolojisi, akut radyasyon maruziyeti, radyoterapi sonrası cerrahi zorlukları ve radyasyondan korunma ana bölümler altında seçilmiş konular anlatıldı.

Bölümler

 • Radyasyon Maruziyeti Farkındalığı ve Son Sınıf Tıp Öğrencileri Üzerinden Oluşturulması
  Sema Yılmaz Rakıcı, Burak Uzunibrahimoğlu
 • Tıpta İyonize Radyasyon Farkındalığı Eğitimi
  Çiğdem Kanburoğlu
 • Atomlar, Çekirdekler ve Radyoaktivite
  Ahmet Fatih Oruç, Şule Karabulut Gül
 • İyonize Radyasyona Maruz Kalma Kaynakları
  Hilal Kızıltunç Özmen, Burcu Alan
 • Nükleer Tıpta Hastanın Maruz Kaldığı Radyasyon ve Radyasyondan Korunma
  Canan Yavruoğlu
 • Radyonüklidlerle Görüntüleme ve Tedavide Radyasyon Maruziyeti
  Demet Nak
 • Radyoaktif Atık Yönetimi
  Sibel Göksel
 • Işın Üretimi: Radyoterapi: Megavoltaj Hızlandırıcılar
  Emel Hacıislamoğlu
 • Radyasyon Tespiti ve Ölçümü
  Yunus Çınar
 • Radyasyon Dozimetrisi
  Mehmet Eren
 • Brakiterapi Gerçekten de Normal Dokular İçin Minimum Doz mu? Brakiterapi Kazaları, Dozimetrisi
  Gonca Hanedan Uslu
 • Bilgisayarlı Tomografide Bireysel Organ Dozlarının Hesaplanması
  Hasan Gündoğdu
 • Pozitron Emisyon Tomografisinin Uzun Dönem Yan Etkileri
  Ogün Bülbül
 • Radyasyon Biyolojisi, Radyobiyoloji
  Hüseyin Tepetam
 • Radyasyona Organ ve Sistemlerin Tepkisi
  Dilek Unal
 • Radyasyonun Nörofizyolojik Etkileri
  Sinan Saral
 • Düşük Doz Radyasyonun Etkileri
  Duygu Gedik, Ayşe Altınok
 • Radyasyon Maruziyetinde DNA ve Kromozom Hasarları-Onarım Mekanizmaları
  Özlem Aynacı
 • Radyasyona Spesifik Organ Sistem Yanıtları, Normal Doku Genel Tepkileri
  Burcu Alan, Hilal Kızıltunç Özmen
 • Baş Boyun Radyoterapisi Sonrası Tükürük Bezi Disfonksiyonu, Kserostomi Alınması Gereken Önlemler
  Zerrin Özergin Coşkun
 • Baş Boyun Radyoterapilerine Bağlı Oral Mukozitler
  Zerrin Özergin Coşkun
 • Radyasyonun Oküler Komplikasyonları
  Fatma Sümer
 • Radyasyon Maruziyetinin Psikolojik Etkileri
  Meltem Puşuroğlu
 • Radyoterapi Sonrası Yan Etki İçin Puanlama Sistemleri
  Emine Canyılmaz
 • Kraniyal Radyotoksisite
  Feryal Karaca
 • Kranial Işınlamalar Sonrası Beyin Cerrahisi Ameliyatlarındaki Zorluklar ve Işınlamaların Santral Sinir Sistemi Üzerindeki Geç Yan Etkileri
  Vaner Köksal
 • Kranial Radyonekroz ve Tedavisi
  Osman Ersegun Batçık
 • Radyoterapi Sonrası Baş Boyun Cerrahisinde Zorluklar
  Özlem Çelebi Erdivanlı
 • Baş Boyun Bölgesinde Radyoterapi Sonrası Değişiklikler ve Karotis Değerlendirilmesi
  Özlem Çelebi Erdivanlı
 • Radyoterapi Sonrası Gastrointestinal Sistem Cerrahisi
  M. Kadri Çolakoğlu, Alper Güven
 • Tedaviye Sekonder İskelet Sistemi Bozuklukları, Tedavisi ve Alınacak Önlemler
  Rıfat Şahin
 • Radyoterapinin Kardiyak Komplikasyonları ve Kalp Damar Cerrahisi Açısından Zorlukları
  Hüsniye Sarıyıldız, Doğuş Hemşinli, Sedat Ozan Karakişi, Şaban Ergene
 • Radyoterapinin Vasküler Komplikasyonları ve Alınacak Önlemler
  Hüsniye Sarıyıldız, Doğuş Hemşinli, Sedat Ozan Karakişi, Şaban Ergene
 • Radyasyon Nefriti
  Fatma Sert
 • Radyoterapinin Pulmoner Komlikasyonları
  Songül Özyurt
 • Radyodermatit
  İbrahim Etem Arıca, Seda Nişancı
 • Çocukluk Çağında Radyasyon Maruziyeti ve Duyarlılığı
  Semiha Çakmak
 • Pediatrik Hastaların Radyoterapisinde Radyasyon Maruziyetinin Gelecekteki Sorunları
  Burak Erdemci
 • Çocukluk Çağı Kanserlerinde Radyoterapinin Psikiyatrik Etkileri
  Esra Hoşoğlu
 • Radyoterapinin Endokrinolojik Komplikasyonları
  Saliha Ahmetoğlu
 • Non İyonizan Radyasyonun Nörolojik Etkileri
  Arzu Aldemir Atmaca
 • Radyoterapi Sonrası Yaşam Konforunu İyileştirecek Fizik Tedavi Rehabilitasyon Programları ve Alınacak Önlemler
  Gonca Özden
 • Radyasyon Maruziyetinin Onkogenler Üzerine Etkileri
  Şenol Çitli
 • Radyasyona Bağlı Karsinojenez
  Zümrüt Bahat
 • Radyasyonun Kadın Fertilitesi Üzerine Etkileri
  Yeşim Bayoğlu Tekin
 • Onkofertilite ve Radyasyon
  Duygu Kavak
 • Gebe ve Emzirenlerde Görüntülemeler ve Potansiyel Hamile Hastalar
  Ergül Demirçivi
 • Gebelerde Acil Ürolojik İşlemlerde Radyasyon İçeren Girişimler
  Fırat Akdeniz
 • Erkekte Radyasyon ve İnfertilite
  Hüseyin Eren, Selim Yazar
 • Radyolojik ve Nükleer Terörizm
  Telat Aksu
 • Radyasyon Kazaları
  Özgür Altmışdörtoğlu
 • Radyasyona Maruz Kalan Hastaların Acil Olarak İlk Yaklaşım
  Özlem Bilir
 • Akut Radyasyon Sendromunda Hemşirelik Bakımı
  Vacide Aşık Özdemir
 • Akut Radyasyon Sendromunda Destekleyici Bakım, TBI Ölümcüllüğü, Kök Hücre Kurtarma Tedavisi
  Begüm Ökten
 • Akut Radyasyon Sendromu Tanımı
  Alparslan Serarslan
 • Prodromal Radyasyon Sendromu, Lethal ve Subletal Dozlar ve Terapötik Yaklaşım
  Ela Delikgöz Soykut
 • Akut Radyasyon Sendromunda Hematopoetik Sendromu ve Terapötik Yaklaşım
  Elanur Karaman
 • Akut Radyasyon Sendromu veya Total Vücut Işınlamasında Profilaktik veya Terapotik Antibiyoterapi
  İlknur Esen Yıldız
 • Gastrointestinal Sendrom ve Medikal Terapotik Yaklaşım
  Elif Sağ
 • Akciğerlerde Akut Radyasyon Hasarı
  Neslihan Özçelik, Kübra Uyar Er
 • Radyasyon Maruziyetinin Sebep Olduğu Gastrointestinal Hasarın Cerrahi Yönetimi
  Gökhan Demiral
 • Akut Radyasyon Sendromunda Analjezi
  Başar Erdivanlı
 • İntraoperatif Radyoterapi Sırasında Anestezi
  Şule Batçık
 • Normal Dokunun Radyasyon Sonrası Erken ve Geç Patolojik Yanıtları
  Hatice Küçük
 • Yüksek Doz Radyasyona Dokunun Patolojik Cevabı
  Gülname Fındık Güvendi
 • Tedavi Sonrası Onkolojik Olarak Patolojik Yanıtın Değerlendirilmesi ve Tümör Regresyon Derecelendirme Sistemleri
  Mürüvvet Akçay Çelik
 • Radyasyonla İlişkili Kanserlerin Histopatolojik Özelikleri ve Moleküler İmzaları
  Fikret Dirilenoğlu
 • Görüntüleme Yöntemlerinde Radyasyon Maruziyeti
  Nur Hürsoy
 • Meme Kanserli Hastalarda Radyoterapi Sonrası Görüntülemede Yaşanan Zorluklar
  Filiz Taşçı
 • Çocukluk Çağı Kanserlerinde Radyoterapi Sonrası Radyoloji Filmlerde Radyasyonun İzleri
  Uğur Kesimal
 • Radyoterapi Alan Hastalarda Geç Dönem Radyoloji Filmlerinde Radyasyonun İzleri
  Fatma Beyazal Çeliker
 • Radyoterapi Sonrası Beyinde Radyolojik Değişiklikler Tümör Psödoprogresyonu ve Radyasyon Nekrozu
  Hande Melike Bülbül
 • Radyasyondan Korunma
  Sümerya Duru Birgi
 • Pediatrik Kateterizasyon Gibi Radyolojik Girişimsel İşlerde Hasta Hazırlığı Radyasyon Maruziyeti ve Korunma Yolları
  Hüseyin Karadağ
 • Erişkinde Girişimsel Radyolojik İşlemlerde Radyasyon Maruziyeti ve Korunma Yolları
  Erdem Birgi
 • İntraoperatif Radyoterapide Radyasyon Maruziyeti ve Cerrahların Dikkat Etmesi Gereken Durumlar
  Mikail Uyan
 • Radyoterapi Sonrası Operasyonlarda Anestezi Hazırlığı ve Perioperatif Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
  Tolga Koyuncu
 • Ameliyathane Ortamında Radyasyon Maruziyeti ve Güvenliği
  Leyla Kazancıoğlu
 • Radyasyonun Sterilizasyonda Kullanımı
  İlkay Bahçeci
 • Gıdalarda Radyasyon İzleri ve Sağlık Üzerine Etkileri
  Pınar Naile Öğüten
 • Erişkin Kardiyoloji Pratiğinde Radyasyon Maruziyeti ve Maruziyeti Azaltma Önlemleri
  Hüseyin Durak
 • Radyasyona Maruz Kalmanın Potansiyel Kaynakları ve Radyasyon Kirliliği
  Cüneyt Ardıç, Kerem Uzun
 • Radyasyon Hasarının Komplikasyonlarının Yönetiminde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
  Başar Erdivanlı
 • Radyasyonun Dokularda Neden Olduğu Toksisitenin Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmalara Histopatolojik Bir Bakış
  Tolga Mercantepe
 • Radyasyon Tarafından İndüklenen Kanser Rat Modelleri
  Hamit Yılmaz, Levent Tümkaya
 • Tıpta İyonize Radyasyon Maruziyeti Durumlarında Aydınlatılmış Onam Formları
  Özge Özdemir

İndir

Gelecek

23 August 2022

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-8155-42-6

Publication date (01)

2022