Retinal Görüntüleme Yöntemleri

Yazarlar

Özet

Son yıllarda, teknolojik gelişmelere paralel olarak retinal görüntüleme yöntemlerine
her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Bu sayede, retina hastalıklarının
tanısı, ayırıcı tanısı ve hem medikal hem de cerrahi tedavisinde baş döndürücü
gelişmeler olmuştur.
Bu kitap geçmişten günümüze, klinik pratiğimize giren retinal görüntüleme
yöntemlerinin tümünün bir kaynakta toplanması amacıyla kaleme alınmıştır.
Kitabın içeriğinde; renkli fundus fotografisinden non-kontkt geniş açılı görüntülemeye,
fundus otofloresastan MultiColor görüntülemeye, elektrofizyolojiden
mikroperimetri ve optik sinir başı görüntülemeye, oküler ultrasonografiden
optik koherens tomografi anjiyografi, floresein anjiyografi ve indosiyanin yeşili
anjiyografiye tüm görüntüleme yöntemleri yer almaktadır.
Kitaptaki tüm bölümlerin yazımında retina hastalıklarının tanı ve tedavisini
öğrenme ve öğretme heyecanı taşıyan genç meslektaşlarımız görev almıştır. Onların
azmi ve isteği olmasaydı bu eseri gerçekleştiremezdik. Her birine ayrı ayrı
çok teşekkür ediyorum.
Bu eserin tüm göz hekimlerine, özellikle asistanlığa veya uzmanlığa yeni başlayan
genç meslektaşlarımıza faydalı olmasını temmeni ederim.


Editör
Prof. Dr. Remzi Avcı

Bölümler

 • Fundus Kamera ve Renkli Fundus Fotoğrafı
  Ayşe Çetin Efe
 • MultiColor (Çok Renkli) Retinal Görüntüleme
  Ayşegül Mavi Yıldız
 • Fundus Otofloresans Görüntüleme
  Ayşegül Mavi Yıldız
 • Geniş Açılı Görüntüleme
  Hatice Nur Tabakçıoğlu
 • Fundus Floresein Anjiyografi
  Neslihan Parmak Yener
 • İndosiyanin Yeşili Anjiyografi
  Ali Atakhan Yıldız
 • Optik Koherens Tomografi
  Gamze Uçan Gündüz
 • Optik Koherens Tomografi Anjiyografi
  Mehmet Emin Aslancı
 • Elektrofizyoloji
  Sami Yılmaz
 • Mikroperimetri
  Sami Yılmaz
 • Ultrasonografi
  Esin Söğütlü Sarı
 • Optik Sinir Başı Görüntüleme
  Ali Atakhan Yıldız

İndir

Gelecek

30 Mart 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7354-42-4

Date of first publication (11)

2021