Atatürk ve İletişim Medya, İletişim ve Toplumsal Dönüşüm

Yazarlar

Özden Toprak (ed)

Özet

Zaferin kazanılmasını takip eden yıllar Türk modernleşmesinin, çağdaşlaşmasının
pek çok alanda kendisini hissettirdiği yıllardır. Tüm gelişmeler hızlı bir
şekilde takip edilip, kaynak aktarılmakta ve mesafe kaydedilmektedir. Bunlar
içinde kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme bölümü büyük bir önem ve değer
taşımaktadır. Radyonun kullanımı, sanat ve sinemanın hayatımızda yer alması,
müzik konusunda kaydedilen mesafeler çok önemli ve değerlidir.
Kısacası, siyasal iletişim becerileri, kamu diplomasisi konusunda tüm devlet
adamlarının ve kuşkusuz hepimizin Mustafa Kemal Atatürk’ten öğreneceğimiz
çok şey var…
Keza, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve
iletişim konusunda bir çalışma gerçekleştirmek öncelikle iletişim akademisyenleri
ve Cumhuriyet tarihçileri açısından zorunlu bir görev ve borç ifası olarak
kabullenilmelidir. Bu çalışma ile değerli editör ve yazarlar önemli bir girişim
içine girmişlerdir. Çok değerli bölümler kaleme almışlardır. Emeği geçen tüm
meslektaşlarımı kutluyorum, hepsine teşekkür ediyorum.
Umuyor ve diliyorum ki, yararlı olur.


Prof. Dr. Zakir AVŞAR

Bölümler

 • Siyasal İletişim ve Atatürk
  Nejla Polat
 • Erzurum Kongresi Açış Konuşması Işığında Mustafa Kemal Paşa’nın İzlediği Siyasal İletişim Süreci
  Zakir Avşar
 • Atatürk, Anadolu Ajansı ve Kamuoyu
  Lale Şivgin Dündar
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılış Sürecinde Mustafa Kemal ve Telgrafla İletişim
  İhsan Karlı, Hacı Mehmet Duranoğlu
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin Bir Kitle İletişim Projesi Olarak Radyonun Kuruluşu, İlk Yılları ve Atatürk
  Hale Yaylalı
 • Atatürk’ün Ulusal Sanat ve Sinema Anlayışı
  Hale Künüçen
 • İletişim ve Propaganda Bağlamında Atatürk ve Müzik
  Erhan Tekin
 • Atatürk ve Retorik Atatürk’ün Deyişlerinde Üslup ve Kavram Seçimi
  Aziz Tamer Güler
 • Erken Dönem Kamu Diplomasi ve Halkla İlişkiler Örneği Olarak Seyyar Sergi Karadeniz Vapuru
  Gülden Özkan

Gelecek

30 Mart 2021

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-7354-19-6

Date of first publication (11)

2021