Endokrinoloji Kardiyoloji Nefroloji Uzlaşı Raporu

Yazarlar

Alper Sönmez; Öner Özdoğan; Mustafa Arıcı; Serpil Salman; Ülver Derici; Serpil Müge Değer; Hakan Altay; Mustafa Çalışkan; Kenan Ateş

Özet

Türkiye’deki 8 milyon diyabetlinin tanı ve tedavisinde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanları, aile hekimleri, iç hastalıkları uzmanları, nefroloji ve kardiyoloji uzmanları başta olmak üzere bir çok farklı disiplin görev almaktadır. Diyabetli bireyde iyi glisemi regülasyonunun yanı sıra, obezite, hipertansiyon, dislipidemi gibi eşlik eden hastalıkları ve gelişen komplikasyonları da uygun biçimde tedavi etmek gereklidir. Diyabet komplikasyonları arttıkça diğer branşların da tedavi yönetimine katılması gerekmektedir. Öte yandan, diyabetle ilgili bilgiler giderek artmakta, çeşitli uzmanlık dernekleri diyabet kılavuzları yayınlamakta ve bu kılavuzları sahada çalışan hekimlerin izlemesi güçleşmektedir.

İndir

Yayınlanan

8 Haziran 2022

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-8125-93-1

Publication date (01)

2022