Sosyal Medya ve Psikoloji

Özet

Facebook, Twitter, Instagram vb. tüm sosyal medyalar paylaşımcıları tarafından
yoğun biçimde kullanılmakta ve öngörüldüğünden fazla sonuçlar üretmektedir.
Yeni dijital dünya her ne kadar sosyal bir gelişim sağlasa da maruz kalınan
içeriklerin duygusal, psikolojik ve sosyolojik etkileri vardır. Bu çalışmada sosyal
medya, özellikle psikoloji çerçevesinde ele alınmış ve olumlu ve olumsuz etkileri
tartışılmıştır. Hemen hemen tüm yazılarda varılan ortak sonuçlardan birisi, toplumun
doğrudan ya da dolaylı olarak ciddi bir etki altında olduğudur.
Sosyal medyanın kullanıcılarla oluşturduğu karmaşık ilişki, yer yer toplumsal
kutuplaşmaya ulaşmakta, kullanıcıların kimlik ve aidiyetlerinin nasıl tanımlanması
gerektiğine ya da özfarkındalıklarının hangi süreçlerde şekillendiğine değin
şartları belirlemektedir. Dijital içerikler beden algısı, yeme davranışı, duygudurumu
ya da dil gelişimi gibi özelliklerini etkilemekte, hatta çocuk ve gençler
arasında şiddete neden olabilmektedir. Sanal platformlardaki çatışmalar gerçek
hayatta suç vb. olgularla karşılık bulabilirken, gerçek hayatta etkisiz kalmış eylemler
de sosyal medyada ciddi taraftar ya da aleyhtar toplayabilmektedir.
Çalışmanın sadece akademik değil toplumsal bilgi sağlamak amacıyla da düzenlendiği
düşünüldüğünde başta anne babalar olmak üzere, eğitimciler, yerel
yöneticiler, STK’lar ve kamu bürokrasisinde topluma yön verenler için de yararlı
olabileceği belirtilebilir. Bu eserin ortaya çıkmasında yoğun çaba harcayan tüm
yazarlara ve yayımda emeği geçen çalışanlara sonsuz teşekkürler. Toplumsal
geleceğin problemlerini tanımlamak ve bu yöndeki tedbirlere ışık tutmak dileğiyle.


Ayhan ERBAY, Volkan YÜCEL

Bölümler

 • Psikolojide Paradigma Kayması: Çevrimiçi Terapi
  Ayhan Erbay
 • Sosyal Medya: Dijital Bir Uterus İnşası
  Engin Eker
 • Sosyal Medya ve Kutuplaşma
  Hande Tasa
 • Sosyal Medyanın Gençler Üzerindeki Etkisi
  Volkan Yücel
 • Kimlik, Aidiyet ve Sosyal Medya
  Ece Hoşceylan
 • Öz Farkındalık, Öz Saygı ve Kendilik Algısı: Sosyal Medya Etkisi
  Bengisu Nehir Aydın
 • Değişen Beden Algıları ve Yeme Bozukluklarında Sosyal Medya Etkisi
  Ülkü Tankut
 • Sosyal Medya Bağımlılığının Nörobiyolojik Temelleri
  Serkan Adıgüzel
 • Sosyal Medya ve Duygudurum Bozuklukları
  Nilay Şenay
 • Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımı ve Etkileri
  Merve Gündüz
 • Dil Gelişimi ve Sosyal Medya Etkisi
  Özlem Merve Cansever
 • Sosyal Medya Kullanımı ve Siber Zorbalık
  Burak Akdeniz
 • Paylaşananababalık (Sharenting): Ebeveynlerin Sosyal Medyada Çocukları ve Ebeveynlik Pratikleriyle İlgili Paylaşımları
  Dilek Çelik
 • Suçun Öğrenilmesi ve Yaygınlaşmasında Sosyal Medyanın Etkisi
  Burcu Türk
 • Cinsel Suçlarda Sosyal Medya Etkisi
  Dila Ergül
 • Sosyal Medyada Adalet Arayışı
  Ezgi Ildırım Özcan

İndir

Gelecek

29 Mart 2021

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-7354-51-6

Date of first publication (11)

2021