Dinî İnanç, İbadet ve Dua’nın Umutsuzlukla İlişkisi

Yazarlar

Nurten Kımter

Özet

Dünyayı anlayıp kavrayabilecek bir akla ve kendisini duyuların ötesine götürebilecek bir hayal gücüne sahip olmasıyla diğer
varlıklardan ayrılan insanın bir ucu ezeliyetin karanlıklarında öbür ucu ise istikbalin sonsuzluğunda bulunmaktadır. İnsanın
geleceğe dönük bir takım amaçlarının, tasarılarının, beklentilerinin olması ve bunlar için çaba sarf etmesi, yaşamı, doğayı,
insanları sevmesi, dünyaya karşı iyimser bir bakış açısına sahip olması yani ümitvar olması onun ruh sağlığının da bir ölçüsü
olmaktadır. Zira insanın hayatın olumsuzlukları karşısında yaşama sevincini yitirerek, amaçsız, hedefsiz bir hale gelmesi ve
dünyaya karamsar bir bakış açısı sergilemesi demek olan umutsuzluk, ruhsal, bedensel ve toplumsal rahatsızlıkların kaynağını
teşkil etmektedir. 

İndir

Gelecek

27 Mart 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7354-46-2

Publication date (01)

2021